טבע נאות | SPRING-SUMMER 2024

סקאוט

קאמל 6 53 35-47 : מידות

שחור 100 35-47 : מידות

אפור 250 35-47 : מידות

נעלי גומי

קומפי פרו

קומפי

אפור 1004 36-42 : מידות

שחור 1109 כחול 1319 36-42 : מידות

סקאוט

26

Made with FlippingBook flipbook maker