עיריית תל-אביב יפו | דו"ח תעשיית הטק

2023- האקזיטים הגדולים ביותר ב

Security

Medical Devices

Security

$3,600M

$650M

$625M

Security

Security

$500M

$490M

טכנולוגיות וסקטורים מובילים לפי שווי אקזיט )מיליונים(

1 $6,900 2 $3,614 3 $1,717 Cloud

4 $1,126 SaaS 5 $1,102 6 $652

7 $627 8 $490 9 $402 DevOps

Cyber Security

Generative AI

Marketing Tech

Artificial Intelligence

Privacy Tech

Medical Cannabis

33

Made with FlippingBook Digital Publishing Software