עיריית תל-אביב יפו | דו"ח תעשיית הטק

העולם ממהר לאמץ את החדשנות התל–אביבית: בחמש השנים 2 היקף הרכישות צמח ביותר מפי האחרונות

מספר עסקאות ושווי אקזיטים לפי שנה

מספר אקזיטים

רכישות )מיליונים(

הנפקות )מיליונים(

110

68

68

62

46

$10,296

$8,968

$8,202

$4,394

$3,517

2019

2020

2021

2022

2023

32

Made with FlippingBook Digital Publishing Software