עיריית תל-אביב יפו | דו"ח תעשיית הטק

מהצלחה להצלחה: חברות תל–אביב מייצרות את הדור הבא של היזמים

מספר חברות חדשות שנוסדו על ידי יוצאי החברות

10

8

8

25

12

9

9

2014

2016

2018

2020

2022

2024

Accel & Dealroom.co - full report : מקור כולל רק חברות הנתמכות על ידי השקעות הון סיכון

31

Made with FlippingBook Digital Publishing Software