עיריית תל-אביב יפו | דו"ח תעשיית הטק

צמיחה במספר קרנות הון סיכון שמשקיעות בתל–אביב

313

293

252

200

152

2019

2020

2021

2022

2023

2023 סוגי משקיעים בשנת

Others 4%

Venture Capital 58%

Corporate VC 2%

Angel Club 6%

Private Equity 8%

Investment Company 22%

25

Made with FlippingBook Digital Publishing Software