עיריית תל-אביב יפו | דו"ח תעשיית הטק

חברות גייסו סבבי ענק של מעל 12 מיליון דולר 100

Cyber Security

Cyber Security

NLP

HR Tech

Transportation

FinTech

Gaming

Medical Devices

Generative AI

Cyber Security

Generative AI

Cyber Security

השנים האחרונות 3- הסקטורים הצומחים ביותר לפי הון שגויס ב

Generative AI 143%

Bots 168%

Quantum Technology 30%

AgeTech 41%

FemTech 16%

Gaming 112%

SpaceTech 22%

NLP 24%

18

Made with FlippingBook Digital Publishing Software