עיריית תל-אביב יפו | דו"ח תעשיית הטק

חברות תל–אביביות ממשיכות להגיע לשווי של למעלה ממיליארד דולר )יוניקורן(

55 חברות יוניקורן

83 חברות שהפכו ליוניקורן השנים 5- ב האחרונות

חברות עשו אקזיט או איבדו משווין 28 *

2023 חברות תל–אביביות שהפכו ליוניקורן בשנת

Enterprise Infrastructure

Artificial Intelligence

Digital Media & Entertainment

Security

14

Made with FlippingBook Digital Publishing Software