עיריית תל-אביב יפו | דו"ח תעשיית הטק

ליבה של אומת הסטארטאפ

פיזור גיאוגרפי בישראל

שאר הארץ

מטרופולין תל–אביב

תל–אביב

2,731 33%

3,299

2,347

חברות טק

13

25

55 59%

חברות יוניקורן

$4,788 55%

$1,607

$2,309

גיוסי הון )מיליונים( (מיליונים)

$2,726

$8,202 75%

שווי אקזיטים )מיליונים( (מיליונים)

מרכזי מו"פ של חברות רב-לאומיות

150

190

164 32%

10

Made with FlippingBook Digital Publishing Software