technolite | Winter 2024

מורשת של אלגנטיות וחדשנות , הפכה מעסק 1975 אשר נוסדה בשנת Italamp קטן ומשפחתי לסמל בינלאומי של אומנות איטלקית ומצוינות בעיצוב. במהלך עשרות השנים, החברה נשארה נאמנה לשורשיה , אזור נרדף לאיכות ומורשת אמנותית. Veneto- ב הוא עדות למחויבותה Italamp המסע של לאיכות, חדשנות והבנה עמוקה של ההיבטים האסתטיים והפונקציונליים של התאורה. תכשיטי תאורה , אינו רק ביצירת גופי תאורה Italamp המסע של יפים; מדובר ביצירת חוויה שבה אור, חלל וביטוי אמנותי מתלכדים. בכל יצירה, כזו, מטמיעה החברה את תמצית האומנות האיטלקית, היוקרה והאפשרויות האינסופיות של עיצוב. כשהיא ממשיכה לחדש ולעורר השראה, נותרה דוגמה זוהרת לאופן שבו תאורה יכולה Italamp להתעלות מעל מטרתה הפונקציונלית ולהפוך ליהלום בכתר עיצוב הפנים. אוסף ייחודי של גופיי Italamp לאחרונה הציגה תאורה המציגים אמנות דקורטיבית. דומים

האיטלקית, הגדירה מחדש Italamp את תפיסת האור על ידי מיזוג בין עולמות התאורה והתכשיטים לכדי יצירות אמנות מעודנות. בזכות העיצובים החדשניים והיוקרתיים שלה, היא טבעה נישה בתעשיית התאורה, והפכה חללים רגילים למחוזות של אלגנטיות נוצצת. פילוסופית "תכשיטי התאורה" שלה מעולם לא הייתה רלוונטית יותר...

9 |

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker