technolite | Winter 2024

:Aria עשור של הארה עם

שנים 10 האיטלקית חוגגת Slam p Hadid Design Studio לשותפות עם

ZAHA HADID

ב עולם העיצוב, שיתופי פעולה הם לא רק מיזוג רעיונות, אלא גם יצירת מורשת. השנה מציינת חברת התאורה האיטלקית אבן דרך משמעותית עם ציון עשור Slamp ,Hadid Design Studio- לשיתוף הפעולה בינה ל ז"ל, דמות אגדית Zaha Hadid שהוקם על ידי באדריכלות עכשווית. שותפות זו, היוותה מגדלור של חדשנות ויצירתיות ואף יותר מכך, עדות להשפעתה המתמשכת של בעולם העיצוב. Hadid , מתוך תשוקה 2014- שיתוף הפעולה החל ב משותפת לפרוץ את גבולות העיצוב וטכנולוגיית , הידועה בשימוש הייחודי שלה Slamp . החומר בחומרי היי-טק גמישים, מצאה רוח דומה בגישה לארכיטקטורה Zaha Hadid האוונגרדית של ועיצוב. המיזוג של טכנולוגיית התאורה החדשנית Hadid עם הסגנון האדריכלי הקולח של Slamp של , קולקציית גופי תאורה ששימשו Aria הוביל ליצירת בנוסף למקורות אור גם יצירות מופת פיסוליות.

יצירות אייקוניות ואבולוציית עיצוב במהלך השנים, שיתוף הפעולה הוליד כמה מעיצובי התאורה האייקוניים ביותר של התקופה המודרנית. העיצובים המוקדמים אופיינו בצורות אורגניות ובקווים אמורפיים מעוגלים, סימן ההיכר וסגנונה האדריכלי. Hadid של ככל שהתקדם שיתוף הפעולה, העיצובים התפתחו, תוך שילוב צורות מורכבות יותר , חומר ®Lentiflex- וחומרים חדשניים. השימוש ב , אפשר יצירת מנסרות זוהרות Slamp פטנט של ששיחקו עם האור בדרכים חסרות תקדים, ויצרו לצד אווירות קסומות, שפה חדשה של עיצוב תאורה. בעיצוב תאורה Zaha Hadid המורשת של 2016- ב Zaha Hadid פטירתה בטרם עת של התקבלה כהלם מוחלט בעולם העיצוב. אך בזכות Hadid , העומד בראש Patrik Schumacher , החזון שלה ממשיך להשפיע Design Studio

| 6

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker