technolite | Winter 2024

סנטימטרים אשר ניתנים לשליטה בנפרד הן מבחינת תנועה והן מבחינת הצבע. הדבר מצלמות 24- מתאפשר באמצעות שימוש ב חישת תנועה המזהות נוכחות מבקרים במטרה לייצר גלי אור. כאשר אנשים חולפים על פניהם, חיישנים אלה מפעילים אדוות אור, ויוצרים מופע אור דינמי ואינטראקטיבי, אשר לא ניתן לעמוד בפניו. ההגדרה העיקרית של האורות היא צבע לבן חם, שנועד לספק רקע לא פולשני אך מזמין. עם זאת, גמישות המערכת מאפשרת לתכנת את האורות בצבעים ובדוגמאות שונות לאירועים מיוחדים. למשל, במהלך הפתיחה, הוצג מופע אור Bendik Baksaas, : בכוריאוגרפיה של האמנים . בנוסף, Kristoffer Eikrem and Fredrik Høyer במהלך אירועים כמו חודש הגאווה, האורות יכולים להציג קשת צבעים מלאה.

מ יצב אור שובה לב בשם "דלתא", שנוצר שינה Void על ידי הסטודיו המקומי את שכונת אוסלו מן הייסוד. נהרות תאורה מתפתלים הזורמים בסמטאות האזור, אשר נדלקים באמצעות חיישני זיהויי תנועה כשאנשים חולפים על פניהם, הכניסו חוויה ויזואלית יוצאת דופן לנוף האורבני. אשר Tullinløkka "דלתא" הממוקם באזור על Entra בנורבגיה, פותחה עי חברת הנדל"ן מנת שתהייה גם פסל אור וגם תווי דרך שיעודד מבקרים לחקור את השכונה החדשה. פסי התאורה מובילים אנשים דרך האזור ומעניקים תחושת חמימות ובטיחות. אורך כל קטע של פס תאורה הוא כארבעה

| 4

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker