טמבור | מפרט איטום וחיפוי חדרים רטובים | תשתית לוחות גבס

מפרט איטום וחיפוי חדרים רטובים תשתית לוחות גבס

תשתית לוחות גבס איטום וחיפוי חדרים רטובים

C1TES1 851 דבק לאריחים

100% סיליקון

700 איטום חד רכיבי

יסוד קושר לבלוקי גבס

120X260 לוח גבס ירוק

PU FLEX 80

פוליאוריתן ביטומן PB707 חד רכיבי

איטום חד רכיבי גמיש

רצפת בטון

אריחים

C1TES1 851 דבק לאריחים

CE40 רובה אקרילית

703 פוליסיל

יסוד קושר לבלוקי גבס

120X260 לוח גבס ירוק

100% סיליקון

672 טיט לריצוף

סומסום

בד גיאוטכני

המוצרים המשתתפים במערכת

תצרוכת

אריזה

תיאור

שם המוצר

תערובת בטון מוכנה יבשה, המשמשת 30 של בטון לעבודות בטון כלליות איטום צמנטי חד-רכיבי, לאיטום קירות ורצפות בפני חדירת רטיבות. לשימוש פנימי וחיצוני איטום פוליאוריתן ביטומן לאיטום חדרים רטובים, מרפסות מבנים תת קרקעיים ועוד טיט לריצוף לאריחי פורצלן, קרמיקה, טרצו ואבן טבעית. לשימוש פנימי וחיצוני יסוד על בסיס ממס המבטיח התחברות טובה לתשתית. מתאים לבלוקי גבס דבק אקרילי גמיש במיוחד להדבקת אריחי קרמיקה, פורצלן, שיש ופסיפס. דבק צמנטי גמיש בלתי מתכווץ להדבקת אריחים סופגים ושאינם סופגים. לשימוש פנימי וחיצוני מסטיק אקרילי גמיש בעל כושר הידבקות מעולה

630 סופר בטון

ק"ג 25

ליטר לשק 12.5 - כ

2- ק"ג/מ"ר סה"כ ב 2.5 ק"ג לשכבה 1.5( שכבות ק"ג 1.0- ראשונה ו לשכבה שנייה)

איטום חד-רכיבי 700 גמיש

ק"ג 25

פוליאוריתן ביטומן PB 707 חד רכיבי

ק"ג/מ"ר 1.3-2.0- כ לשכבה, בהתאם למצע

ק"ג 23

672 טיט לריצוף MC1

ק"ג 25

מ"מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.6

/703 פוליסיל מסטיק אקרילי MA3

ק"ג / 25 גרם נטו 460

ק"ג למ"ר בעובי 1.1 - כ מ"מ 1

יסוד קושר לבלוקי גבס

מ"ר 8 עד 6 כושר כיסוי לליטר

ליטר 18

דבק לאריחים D2 שרמיק

מ"מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.8

ק"ג 20

851 דבק לאריחים C1TES1

מ"ר בעובי 1/ ק"ג 1.40 מ"מ 1

ק"ג 25

תצרוכת הרובה משתנה בהתאם למידות האריחים ורוחב המישקים, ראו פירוט בדף הטכני

רובה אנטיבקטריאלית עמידה במים למילוי מישקים

רובה אקרילית CE40

ק"ג 20/5/2

100% - סיליקון צבעוני סיליקון, מתאים במיוחד לשימוש באמבטיות ומקלחונים

סיליקון צבעוני RTV - 100%

גרם נטו 290

איטום וחיפוי הרצפה

01

הכנת השטח

יום מסיום יציקת הבטון לפני היישום. 28 המתינו הסירו שכבות רופפות ונקו היטב את התשתית מכל שמן, אבק, וכל חומר אחר העלול לגרום לכשל ביישום. תקנו ברזל חשוף או ליקויים מקומיים ביציקה (סגרגציה) באמצעות חומרי שיקום מתאימים. יש לפנות למוקד המומחים של טמבור לקבלת הנחיות. לפני תחילת ביצוע האיטום יש לסיים את כל עבודות האינסטלציה והחשמל העלולות לפגוע בשכבת האיטום. בעובי של 630 יש לצקת בפתח היציאה חגורת בטון עם סופר בטון ס"מ, על מנת ליצור הפרדה בין החדר הרטוב לשאר חדרי 10- כ המבנה. לפני יישום האיטום יש לבטן את צנרת המים ומי הדלוחין, ליצור

ולהמתין 630 או באמצעות בטון סופר בטון 982 רולקות בין רצפת הבטון לקיר באמצעות הרבצה צמנטית לייבושמלא לפני יישום שכבת האיטום.

02

גמיש 700 שכבות האיטום הצמנטי - איטום חד-רכיבי

. ערבלו 700 ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי, הוסיפו בהדרגה את כל תכולתשק איטום חד-רכיבי גמיש 6.5-7.5- שפכו כ דקות וערבלו ערבול קצר נוסף. מרחו באמצעות מברשת 2-3 בערבל מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתינו שעות לפחות. 24 (גוון אפור או לבן) והמתינו לייבושמלא של 700 חצי קשה שתי שכבות (שתי וערב) של איטום חד-רכיבי

03

PB 707 שכבת פוליאוריתן ביטומן חד רכיבי

, בכמות של PB 707 מרחו באמצעות מברשת חצי קשה שתי שכבות (שתי וערב) של פוליאוריתן ביטומן חד רכיבי ק"ג למ"ר. 1.5-2- כ שעות מגמר יישום מערכת האיטום (בהתאם למזג האוויר) ניתן לבצע בדיקת הצפה. 24 על מנת להגן על האיטום הביטומני הניחו בד גיאוטכני על גבי שכבת האיטום ופזרו מעליו את הסומסום.

איטום וחיפוי הרצפה

04

MC1 672 ריצוף – טיט לריצוף

פזרו את החומר בשכבה אחידה בעובי מ"מ על גבי חול מיוצב או סומסום. 20-40

מרחו את החומר על גב האריח בשכבה דקה באמצעות מרית (מלאג׳).

672 הניחו את האריח על פני הטיט לריצוף "רטוב על רטוב". MC1

יש להבטיח היצמדות מלאה של האריח על ידי לחיצה והקשה עם פטיש גומי עד שמתקבל הפילוס הנדרש

איטום וחיפוי לוחות גבס

01

פריימר - יסוד קושר לבלוקי גבס

שעות ליבוש. 12- החומר מוכן לשימוש ללא דילול. מרחו באמצעות רולר על גבי לוחות הגבס והמתינו כ

02

703 איטום - מסטיק אקרילי פוליסיל

אטמו באמצעות מרית את חורי הברגים המחזיקים את לוח הגבס ואת החיבורים בין הלוחות. הערה: על גבי לוחות גבס ירוק אין צורך בשכבת איטום. במידה וקיימת דרישה לבצע הגנה נוספת יש להשתמש באיטום אלסטי חד-רכיבי גמיש .700 ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי. הוסיפו בהדרגה את כל 3-4- שפכו כ . ערבלו במערבל מכני עד לקבלת 700 תכולתשק איטום אלסטי חד-רכיבי דקות וערבלו ערבול קצר נוסף. 5- תערובת אחידה ללא גושים. המתינו כ מ"מ 1- ק"ג/מ"ר (כ 1.2- מרחו בעזרת מברשתשיער חצי קשה שכבה של כ עובי).

03

הדבקת האריחים

מ"מ 6 –מוכן לשימושלשכבהדקהעד D2 שרמיק | אפשרות ראשונה

אופן השימוש:

מ"מ. 2-3 מרחו על התשתית באמצעות הצד החלק של המריתשכבה דקה ומהודקת בעובי מרחו מיד על שכבת הדבק הטרייה שכבה שניה, וסרקו אותה באמצעות הצד המשונן של המרית בזווית מעלות. 45 של יש להימנע מיישום הדבק על פני מקטעים בשטח הגדול.

מרחו גם את גב האריח בשכבה דקה ולא מסורקתשל דבק מ"מ. 3-6 : (לקבלת חוזק הידבקות גבוה). עובי ההדבקה לאחר הידוק הניחו "רטוב על רטוב", הזיזו מעט לקבלת מגע טוב יותר והדקו בעזרת פטיש גומי. הדביקו את האריחים כשהם יבשים ונקיים, תוך השארת מרווחים של מ"מ. 3 .CE40 לאחר ייבוש הדבק (כשבוע), יש למלא את המישקים ברובה

איטום וחיפוי לוחות גבס

C1TES1 851 חיפוי – דבק לאריחים | אפשרות שנייה מרחו על גבי הטיח באמצעות הצד החלק של המריתשכבה דקה. מרחו מיד על שכבת הדבק הטרייה שכבה שנייה, וסרקו בעזרת מעלות. 45 הצד המשונן של המרית בזוויתשל מרחו גם את גב האריח בשכבה דקה ולא מסורקתשל דבק 3-10 : (לקבלת חוזק הידבקות גבוה). עובי ההדבקה לאחר הידוק מ"מ. הניחו את האריח "רטוב על רטוב", הזיזו מעט לקבלת מגע טוב יותר והדקו בעזרת פטיש גומי. השאירו מישקים (פוגות) פתוחים עד לייבושמלא של הדבק ימים לפחות). 3(

04

בדיקות כיסוי הדבק

מ"ר אריח אחד ולדגום את מידת ההידבקות וכיסוי הדבק 10 במהלך עבודות החיפוי לאחר הידוק האריחים, יש להוציא מכל משטחו, ובעיקר בפינות. בדיקה ראשונה תתבצע לאחר הדבקה של 85%- בגב האריח. על הדבק לכסות את האריח לפחות ב . לבדיקה תקנית יש להזמין 1555 מ"ר. הבדיקות מיועדות להערכת מצב היישום בלבד ויש לבצען לפי הנדרש והמפורט בת"י 1 מעבדה מוסמכת.

05

CE40 יישום רובה אקרילית

לאחר הכנת התערובת ישמו את החומר בתוך המישקים בשלמותם באמצעות מרית גומי, בזווית אלכסונית לכיוון המישקים. דקות 30- מלאו את המישקים ברובה עד לגובה פני האריח והשאירו שאריות מינימליות לניקוי על גבי האריחים. המתינו כ לייבוש ראשוני. נקו ונגבו עודפים בספוג לח לפני התקשות החומר.

איטום וחיפוי לוחות גבס

דגשים ליישוםהרובה לפני ביצוע הרובה יש להמתין לייבושמלא (כשבוע) של דבק האריחים, ולוודא אתשחרור הלחות מתוך מצע תשתית הריצוף (חול או סומסום). יש להקפיד על כמות המים בתערובת בהתאם להנחיות.

אין לנקות את הרובה בעזרת חומצה. יש להיזהר מהוצאת הרובה מהחריצים. אין להשתמש בכמות גדולה של מים בניקיון הרובה.

דגשים לביצוע

יש לעיין באריזות המוצרים ובדפים הטכניים של כל מוצר ומוצר ולפעול על פי הכתוב בהם ובהתאם להוראות התקן הישראלי, המתייחסות לאמור לעיל. יש לנקוט באמצעי הבטיחות המפורטים על אריזות המוצרים ובדפים הטכניים. אין לעשותשימוש בחומרים שלא הומלצו או אושרו על ידי טמבור במפורש. למען הסר ספק חברת טמבור אינה מספקתשירותי פיקוח. טמבור אחראית לטיב החומרים, בתנאי שיושמו לפי המפרט והדפים הטכניים, אך אינה אחראית לאיכות העבודה. מפרט זה הינו לצורך המחשה בלבד ואינו תחליף לייעוץ טכני מוסמך ולדרישות התקנים הרלוונטיים. לקבלת ייעוץ טכני .*6477 פנו למוקד המומחים של טמבור בטלפון

הקו הישיר שלך למומחי טמבור

להמלצה על חומר איטום לתנאים מיוחדים, להחלטה לגבי מערכת הצבע המתאימה לפרויקט, למידע טכני על לוח גבס או לעצה על אתגר מקצועי מורכב - המומחים שלנו נמצאים במרחק שיחתטלפון וישמחו לעזור. צרו איתנו קשר וכל מאותהפרויקטים ועשרותשנותהניסיון המצטברות יעמדו לרשותך.

חומרי בניה

ליאורמלכה מנהל טכני תשתיות 054-6737614

ברק כספי יועץ טכני חומרי בניה 054-6737776

נתנאל לאופר יועץ טכני תשתיות 054-6737589

דרור ברמי מנהל שירות טכני והדרכה 050-6766852

בניה בגבס

אייל נפרין יועץ טכני בניה בגבס 054-6737680

דרור אסייג יועץ טכני בכיר בניה בגבס 054-6737154

משה יעקובי אדריכל, מנהל קשרי לקוחות מקצועיים 054-6737039

צבע

זיו בן יוסף יועץ טכני

נפתלי ברנשטיין יועץ טכני בכיר צבעים לתעשיה 054-6737626

משהמויאל יועץ טכני בכיר צבעים לבניה 054-6737609

משה זמיר מנהל מחלקה טכנית 054-6737628

צבעים לתעשיה 054-6737570

www.tambour.co.il | * 6477 מוקד המומחים של טמבור

1936 משנת בונים עתיד טוב יותר

שנה שאנחנו בטמבור לוקחים חלק בעיצוב פני המדינה. מקימים בניינים, מנהרות וגשרים, 85 כבר צובעים כבישים, בונים תשתיות לאומיות ומשפרים את איכות החיים של התושבים. היום, אנחנו מביטים אל העתיד, רואים את גודל ההשפעה שלנו על הדורות הבאים, ופועלים במטרה לבנות סביבות חיים חדשניות, בריאות ואקולוגיות יותר. השינוי כבר כאן והוא עתיד להמשיך במגוון דרכים, עם פתרונות ומוצרים שמשפרים את איכות החיים, חוסכים באנרגיה ומצמצמים את ההשפעה על הסביבה. אנחנו בטמבור בחרנו צד - לעשות ככל שאנחנו יכולים ומעבר לכך, כדי לבנות עתיד טוב יותר.

| * 6477 מוקד המומחים של טמבור www.tambour.co.il

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online