טמבור | מפרט ביצוע לוחות גבס SUPERBOARD / SUPERFIRE

מפרט ביצוע לוחות גבס SUPERBOARD / SUPERFIRE

SUPERFIRE / SUPERBOARD מפרט ביצוע ללוחות

SUPERBOARD / SUPERFIRE הוראות התקנה ללוחות

.SUPERBOARD / SUPERFIRE - התקינו בצמידות את לוחות ה מ"מ. 3-4 בעובי של 980 מרחו טיח פולימרי רב-תכליתי

מ"מ. 5/5 גרם, גודל חור 160 הטביעו רשת אינטרגלס

.980 החליקו את פני השטח. אם יש צורך מרחו שכבה נוספת של טיח פולימרי רב-תכליתי

* ניתן להחליק את פני השטח של הטיח פולימרי עם בגר סופר או צלוטיט חוץ. עובי מקסימלי של צלוטיט חוץ: לפחות. מ"מ בשתי שכבות 6

ורשת) 980 (כולל טיח פולימרי רב-תכליתי SUPERBOARD / SUPERFIRE גמר חוץ - קיר או חיפוי חיצוני של לוח

גמרשליכטאקרילי

נקו היטב את פני השטח לפני הביצוע. מרחו בגלילה באמצעות רולר פס צהוב שכבה אחת של יסוד לשליכט אקרילי.

שעות אחרי ירידת גשם, בתנאי 72 התאימו את השליכט האקרילי לפי הגוון הרצוי. אין למרוח אותו אם לא חלפו טמפרטורה רגילים. בסביבה ימית מומלץ למרוח צבע מגן אקווה טופ כשכבת הגנה נגד המליחות. בסביבה ימית אגרסיבית מומלץ כשכבת הגנה נגד שחיקה של מים ולחות. A למרוח גם טמגלס שקוף

גמר חלק - רב גמיש/מ.ד

יישוםבסביבה "רגילה"

2-4 בעובי 550 קיימות שתי אפשרויות ליישום לפני מריחת היסוד הקושר לרב גמיש - שכבת שפכטל חיצוני פיין

מ"מ לפי הצורך. 2-8 בעובי 540 מ"מ לפי הצורך או שכבת צלוטיט חיצוני מרחו שכבת יסוד קושר לצבע רב גמיש לפני יישום השכבה העליונה.

גרם למ"ר 800 צבעו בצבע רב גמיש כנדרש לפי הדף הטכני (ניתן להתייעץ עם היועצים הטכניים של טמבור). יישמו מ"מ). 2 לפחות כדי לגשר על סדיקה פוטנציאלית (של עד

יישוםבסביבה ימית

מ"מ לפי הצורך. 2-4 בעובי 550 יישמו שכבת שפכטל חיצוני פיין מרחו שכבת יסוד קושר לצבע רב גמיש לפני יישום השכבה העליונה.

גרם למ"ר 800 צבעו בצבע רב גמיש כנדרש לפי הדף הטכני (ניתן להתייעץ עם היועצים הטכניים של טמבור). יישמו מ"מ). 2 לפחות כדי לגשר על סדיקה פוטנציאלית (של עד

SUPERFIRE / SUPERBOARD מפרט ביצוע ללוחות

יישוםבסביבה ימיתאגרסיבית

מ"מ לפי הצורך. 2-4 בעובי 550 יישמו שכבת שפכטל חיצוני פיין

מ"מ (ניתן להתייעץ עם היועצים הטכניים של טמבור). 1-5 בעובי של 604 ישרו והחליקו בטון

מ"ר לליטר. הקפידו על זמן המתנה לייבוש כמפורט בדף הטכני. 10-15 מרחו צבע יסוד אפיקטלק שקוף בכמות של בין יישמו טמגלס בשתי שכבות, והקפידו על זמן המתנה לייבוש כמפורט בדף הטכני.

טיחמינרלי ערבה / רוקה

.980 יישמו ישירות את הטיח המינרלי על טיח פולימרי רב תכליתי

לפני יישום טיח מינרלי ערבה / רוקה. 980 אין לצבוע יסוד על גבי טיח פולימרי רב תכליתי שימו לב:

חיפוי קשיח

התייעצו עם היועצים הטכניים של טמבור בהתאם למיקום החיפוי הקשיח, לסוג האריחים ולפרמטרים נוספים.

שישמש כרקע לחיפוי על גבי שלד נושא העשוי בטון או פלדה SUPERBOARD / SUPERFIRE קיר מסך - לוח

יישום לוחותלאיטום

נקו היטב את פני השטח לפני הביצוע. מרחו שכבת יסוד קושר לצבע רב גמיש לפני יישום השכבה העליונה.

כמפורט בדף הטכני. 702 או איטום אלסטי דו-רכיבי 700 לפני איטום לוחות הסופרבורד, יישמו איטום אלסטי חד-רכיבי

שישמש כחיפוי או להנמכת תקרת חוץ (מתאים גם לחדרים רטובים) SUPERBOARD / SUPERFIRE תקרות - לוח

הנמכהאו חיפוי תקרהבסביבה רגילה

מ"מ לפי הצורך. 2-4 בעובי 550 מרחו שכבת שפכטל חיצוני פיין

על השפכטל בעודו טרי. 2.8X2.8 הטביעו רשת

מ"מ עד לכיסוי מוחלט 4- . הקפידו על עובי של כ 550 ישרו והחליקו באמצעות שכבה נוספת של שפכטל חיצוני פיין של הרשת.

.ECO2 יישמו יסוד קושר על בסיס מים וצבעו לפי הרצוי. בחדרים רטובים מומלץ צבע כמו

SUPERFIRE / SUPERBOARD מפרט ביצוע ללוחות

הנמכהאו חיפוי תקרהבסביבה ימית/ ימיתאגרסיבית

מ"מ לפי הצורך. 2-4 בעובי 550 מרחו שכבת שפכטל חיצוני פיין

על השפכטל בעודו טרי. 2.8X2.8 הטביעו רשת

מ"מ עד לכיסוי מוחלט 4- . הקפידו על עובי של כ 550 ישרו והחליקו באמצעות שכבה נוספת של שפכטל חיצוני פיין של הרשת. מ"ר לליטר. הקפידו על זמן המתנה לייבוש לפי המפורט בדף 10-15 מרחו צבע יסוד אפיקטלק שקוף בכמות של בין הטכני. יישמו טמגלס בשתי שכבות, והקפידו על זמן המתנה לייבוש כמפורט בדף הטכני.

דגשים לביצוע

יש לעיין באריזות המוצרים ובדפים הטכניים של כל מוצר ומוצר ולפעול על פי הכתוב בהם ובהתאם להוראות התקן הישראלי, המתייחסות לאמור לעיל. יש לנקוט באמצעי הבטיחות המפורטים על אריזות המוצרים ובדפים הטכניים. אין לעשות שימוש בחומרים שלא הומלצו או אושרו על ידי טמבור במפורש. למען הסר ספק חברת טמבור אינה מספקת שירותי פיקוח. טמבור אחראית לטיב החומרים, בתנאי שיושמו לפי מפרט והדפים הטכניים, אך אינה אחראית לאיכות העבודה. מפרט זה הינו לצורך המחשה בלבד ואינו תחליף לייעוץ טכני מוסמך ולדרישות התקנים הרלוונטיים. לקבלת ייעוץ .*6477 טכני פנו למוקד המומחים של טמבור בטלפון

המוצרים המשתתפים במערכת

תצרוכת

אריזה

תיאור

שם המוצר

לוח גבס לשימוש חיצוני ולחדרים רטובים עמיד בתנאי מליחות ומזג אוויר קשים

לוח SUPERBOARD

לוח גבס לשימוש חיצוני המשלב תכונות של עמידות לחוץ ועמידות A1 מירבית לאש טיח – דבק להדבקת לוחות פוליסטרן (קלקר) ומשמש כטיח ליישום על גבי לוח גבס מסוג סופרבורד, לשימוש פנימי וחיצוני רשת העשויה מפיברגלס, משמשת לצורך חיזוק שכבות טיח ושכבות איטום

SUPERFIRE לוח

טיח פולימרי רב 980 תכליתי

1 ק"ג / מ"ר בעובי 1.2 מ"מ

ק״ג 25 , שק

גר׳ 160 מ״מ 5x5 גודל עין

רשת אינטרגלס עמידה באלקלי

גודל עין מ״מ 2.8x2.8

רשת לתקרות

שפכטל חוץ צמנטי להחלקת בטון וטיח וכהכנה לצבע, לרמת גימור עדינה וחלקה לשימוש פנימי וחיצוני

540 צלוטיט חיצוני לבן/אפור

1 ק"ג / מ"ר בעובי 1.2 מ"מ

ק"ג 25 , שק

מ"ר 6-8 / ליטר 1 (בשכבה אחת כתלות בטיב התשתית ורמת הספיגות שלה)

יסוד מקשר לשליכט אקרילי גמיש. לשימוש פנימי וחיצוני

יסוד מקשר לשליכט אקרילי

ליטר 18 /5

שליכט אקרילי צבעוני לקירות פנים וחוץ במראה אותנטי, לשימוש פנימי וחיצוני

ק"ג 24

שליכט צבעוני

ק״ג / מ״ר 2.3-3.0

שפכטל חיצוני פיין 550

1 ק"ג / מ"ר בעובי 0.9 מ"מ

שכבת גמר להחלקת טיח ובטון

ק"ג 25 /4

המוצרים המשתתפים במערכת

תצרוכת

אריזה

תיאור

שם המוצר

צבע יסוד על בסיס ממס המבטיח התחברות טובה לתשתית, מתאים במיוחד לקירות חוץ

מ"ר 6-8 / ליטר 1 בשכבה אחת

יסוד קושר רב גמיש

ליטר 18 ,5

מערכת צבעים גמישה אקרילית איכותית לציפוי קירות חיצוניים

יש לעיין בעלון הטכני של המוצר

ק"ג 20

רב גמיש

חומר שיקום טיקסוטרופי, דוחה מים לתיקון ולהחלקת בטון מזוין. מתאים לסביבה ימית יסוד אפוקסי דו-רכיבי ב') שקוף המבוסס +' (א על שרפי אפוקסי פוליאמיד צבע פוליאוריתני אקרילי אליפטי דו-רכבי, בעל עמידות פנימית וחיצונית מעולה. מתאים לאווירה תעשייתית או ימית. עמידות מעולה UV לקרינת טיח מינרלי-צמנטי במראה טבעי של בטון ואבן משמש כשכבת גמר לקירות פנים וחוץ

שיקום והחלקת 604 בטון

1 ק"ג / מ"ר בעובי 1.3 מ"מ

ק"ג 25 , שק

ליטר 5

אפיקטלק שקוף

מ"ר/ ליטר 14-22

ליטר 18 ,4.5

טמגלס

מ"ר / ליטר 9.5-14.2

מ"ר בעובי 1 / ק"ג 1.5 מ"מ 1 של

ק"ג 25 , שק

טיח מינרלי ערבה

שליכט מינרלי מוכן לשימוש במראה כפרי אותנטי לשימוש פנימי וחיצוני

ק"ג 25

טיח מינרלי רוקה

מ"ר 1 / ק"ג 3-3.5

חומר איטום צמנטי חד-רכיבי גמיש במיוחד לאיטום קירות ורצפות

איטום אלסטי חד- 700 רכיבי

2 ק"ג / מ"ר בעובי 1.2 מ"מ

ק"ג 25 , שק

1936 משנת בונים עתיד טוב יותר

שנה שאנחנו בטמבור לוקחים חלק בעיצוב פני המדינה. מקימים בניינים, מנהרות וגשרים, 85 כבר צובעים כבישים, בונים תשתיות לאומיות ומשפרים את איכות החיים של התושבים. היום, אנחנו מביטים אל העתיד, רואים את גודל ההשפעה שלנו על הדורות הבאים, ופועלים במטרה לבנות סביבות חיים חדשניות, בריאות ואקולוגיות יותר. השינוי כבר כאן והוא עתיד להמשיך במגוון דרכים, עם פתרונות ומוצרים שמשפרים את איכות החיים, חוסכים באנרגיה ומצמצמים את ההשפעה על הסביבה. אנחנו בטמבור בחרנו צד - לעשות ככל שאנחנו יכולים ומעבר לכך, כדי לבנות עתיד טוב יותר.

| * 6477 מוקד המומחים של טמבור www.tambour.co.il

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online