טמבור | מפרט ביצוע מערכת טיח תרמי, חוץ גמר - שליכט אקרילי

מפרט ביצוע מערכת טיח תרמי חוץ גמר - שליכט אקרילי

מערכת טיח תרמי

שליכט אקרילי צבעוני

יסוד לשליכט אקרילי

987 מגן לטיח תרמי

986 טיח תרמי

982 הרבצה צמנטית

קיר בטון

המוצרים המשתתפים במערכת

תצרוכת

אריזה

תיאור

שם המוצר

מלט צמנט לשיקום בטון מ"מ, מחוזק 10-40 בעובי על ידי סיבים, טיקסוטרופי, חד-רכיבי, בעל תו תקן אירופאי EN 1504-3

ק"ג 25

100 סטרקצ'ורייט

מ״מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.8

הרבצה צמנטית 982

שכבת בסיס דוחה מים ליצירת תשתית אחידה למערכות טיח צמנטי ודבק

ק"ג 25

מ״מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.6

לבידוד 400 טיח תרמי מבנים מקור, חום ולמניעת עיבוי

ק"ג 23

986 טיח תרמי

מ"מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.7

מגן לטיח תרמי 987

טיח צמנטי המשמש כשכבת מגן לטיח תרמי

ק״ג 25

מ"מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.5

מ"ר 6-8/ ליטר 1 (בשכבה אחת כתלות בטיב התשתית ורמת הספיגות שלה)

יסוד מקשר לשליכט אקרילי גמיש. לשימוש פנימי וחיצוני

יסוד לשליכט אקרילי

ק"ג 25

שליכט אקרילי צבעוני לקירות פנים וחוץ במראה אותנטי, לשימוש פנימי וחיצוני

ק"ג 24

שליכט צבעוני

ק"ג/מ"ר 2.3-3

טיח תרמי חוץ וגמר - שליכט אקרילי

01

הכנת השטח - קירות בטון

יום מסיום עבודת היציקה והבנייה לפני היישום. 28 המתינו

כהכנה מקדימה, וקצצו חוטי קשירה. זיון 100 תקנו ברזלים חשופים או ליקויים מקומיים, באמצעות סטרקצ'ורייט הנראה לעין במישור הקיר יהיה מוגן מכיוון שיותך לפני יישום שכבת ההרבצה. הסירו שכבות רופפות ונקו היטב את התשתית מכל שמן, אבק, וכל חומר אחר העלול לגרום לכשל ביישום. שטפו את הקיר לפני ביצוע היישום.

02

982 שכבת יסוד - הרבצה צמנטית

הכנת התערובת

דקות 3 ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי, והוסיפו אליו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו במשך 5-5.5 שפכו במערבל מכני עד לקבלת תערובת אחידה וללא גושים.

שניות. משלב זה החומר מוכן לעבודה. 30 המתינו כדקה וערבלו שנית במשך

יישום הרבצה צמנטית

מ"מ והמתינו לייבוש. 5-8 על גבי הרקע בעובי של 982 בעזרת צידו החלק של המלאג', מרחו הרבצה צמנטית כעבור יום, אשפרו את שכבת ההרבצה. אם לא יישמתם את הטיח המיישר - המשיכו באשפרה במשך שלושה ימים.

03

)86 (טיח תרמי 986 טיח תרמי

הכנת התערובת

השתמשו בשק מלא וערבבו את הטיח התרמי בערבל מכני רציף או מנתי.

ליטר מים לערבל. לאחר מכן הוסיפו את תכולת השק וערבלו. 12-13- הוסיפו תחילה כ בערבל מנתי: כוונו תחילה את כמות המים במד המים לכמות הנדרשת לפני תחילת ההזזה. בערבל רציף:

יישום הטיח התרמי

שעות עד חמישה ימים, לאחר גמר שכבת ההרבצה הצמנטית ואשפרתה, לפני יישום שכבת הטיח התרמי. 24 המתינו כדי להבטיח עובי אחיד של שכבות הטיח וקבלת מישוריות אחידה, התקינו על גבי הקיר סרגלי מתכת קבועים או סרגלי עץ נשלפים. ס"מ, תוך כדי הידוק החומר, ולאחר מכן מלאו עד לעובי שכבת 1- לאחר ערבוב החומר, מרחו שכבה דקה, בעובי של כ .1414- ו 1045 הטיח התרמי הנדרשת בהתאם לתקנים

טיח תרמי חוץ וגמר - שליכט אקרילי

אשפרת הטיח התרמי

התחילו באשפרה למחרת יישום הטיח התרמי. הרטיבו במים במשך שלושה ימים לפחות (יום אשפרה לכל ס"מ עובי). בימי שרב התחילו להרטיב עוד באותו יום.

04

987 שכבת מגן לטיח תרמי

הכנת התערובת

3 ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי והוסיפו אליו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו במשך 4.5-5- שפכו כ דקות במערבל מכני עד לקבלת תערובת אחידה וללא גושים.

שניות. משלב זה החומר מוכן לעבודה. 30 המתינו כדקה וערבלו שנית במשך

יישום שכבת המגן

מ"מ והמתינו לייבוש. 5-10 מרחו את הטיח, בעזרת צידו החלק של המלאג', על גבי הטיח תרמי בעובי של למחרת היישום, אשפרו את הטיח במשך שלושה ימים.

05

יסוד לשליכט אקרילי

יישום היסוד לשליכט

מ"ר לליטר בשכבה אחת 12- מרחו באמצעות רולר או במברשת שכבת אחת של יסוד לשליכט אקרילי. כיסוי: כ שעות לייבוש. 4-6 בהתאם לתשתית. המתינו התאימו את היסוד לשליכט אקרילי לפי גוון השליכט.

06

שליכט צבעוני / טרנו

גס. 70 , בינוני 50 , עדין 40 , חלק 10 : הטקסטורות הקיימות בשליכט הצבעוני

גס. 90 , בינוני 50 , עדין 30 : הטקסטורות הקיימות בטרנו

יישום השליכט הצבעוני / טרנו

מרחו שכבת שליכט מגוון באמצעות מרית מתכת (מאלג') על גבי היסוד המגוון לשליכט. כדי להסיר עודפי חומר, עברו עם אותה מרית פעם נוספת על השכבה המיושמת, כאשר המרית מוחזקת בזווית לקיר. עברו על החומר עם מרית פלסטיק (יש להרטיבה מדי פעם) בתנועות סיבוביות. יישום שליכט:

ניתן ליישם טרנו באופנים שונים - בריקה רוחבית או מאונכת, פצוע, מעונן. יישום טרנו:

טיח תרמי חוץ וגמר - שליכט אקרילי

דגשים לביצוע

יש לעיין באריזות המוצרים ובדפים הטכניים של כל מוצר ומוצר ולפעול על פי הכתוב בהם ובהתאם להוראות התקן הישראלי, המתייחסות לאמור לעיל. יש לנקוט באמצעי הבטיחות המפורטים על אריזות המוצרים ובדפים הטכניים. אין לעשות שימוש בחומרים שלא הומלצו או אושרו על ידי טמבור במפורש. למען הסר ספק חברת טמבור אינה מספקת שירותי פיקוח. טמבור אחראית לטיב החומרים, בתנאי שיושמו לפי המפרט והדפים הטכניים, אך אינה אחראית לאיכות העבודה. מפרט זה הינו לצורך המחשה בלבד ואינו תחליף לייעוץ טכני מוסמך ולדרישות התקנים הרלוונטיים. לקבלת .*6477 ייעוץ טכני פנו למוקד המומחים של טמבור בטלפון

1936 משנת בונים עתיד טוב יותר

שנה שאנחנו בטמבור לוקחים חלק בעיצוב פני המדינה. מקימים בניינים, מנהרות וגשרים, 85 כבר צובעים כבישים, בונים תשתיות לאומיות ומשפרים את איכות החיים של התושבים. היום, אנחנו מביטים אל העתיד, רואים את גודל ההשפעה שלנו על הדורות הבאים, ופועלים במטרה לבנות סביבות חיים חדשניות, בריאות ואקולוגיות יותר. השינוי כבר כאן והוא עתיד להמשיך במגוון דרכים, עם פתרונות ומוצרים שמשפרים את איכות החיים, חוסכים באנרגיה ומצמצמים את ההשפעה על הסביבה. אנחנו בטמבור בחרנו צד - לעשות ככל שאנחנו יכולים ומעבר לכך, כדי לבנות עתיד טוב יותר.

| * 6477 מוקד המומחים של טמבור www.tambour.co.il

Made with FlippingBook - Online catalogs