טמבור | מפרט ביצוע מערכת טיח חוץ וגמר צביעה בצבע רב גמיש של טמבור

מפרט ביצוע מערכת טיח חוץ וגמר צביעה בצבע רב גמיששל טמבור

המוצרים המשתתפים במערכת

תצרוכת

אריזה

תיאור

שם המוצר

מלט צמנט לשיקום בטון מ"מ, מחוזק 10-40 בעובי על ידי סיבים, טיקסוטרופי, חד -רכיבי, בעל תו תקן אירופאי EN 1504-3

ק"ג 25

100 סטרקצ'ורייט

מ"מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.8

שכבת בסיס דוחה מים ליצירת תשתית אחידה למערכות טיח צמנטי ודבק

הרבצה צמנטית 982

ק"ג 25

מ"מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.6

טיח צמנטי דוחה 914 מים או טיח צמנטי רב 984 תכליתי

טיח לבן דוחה מים, או טיח צמנטי מיישר למרחבים מוגנים

ק"ג 25

מ"מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.7

שפכטל חיצוני פיין 550 סופר

1 ק"ג/מ"ר בעובי 0.9 מ"מ

שכבת גמר להחלקת טיח ובטון

ק״ג 25 / ק״ג 4

צבע יסוד על בסיס ממס המבטיח התחברות טובה לתשתית, מתאים במיוחד לקירות חוץ

מ"ר בשכבה 6-8/ ליטר 1 אחת

יסוד קושר רב גמיש

ליטר 18 / ליטר 5

מערכת צבעים גמישה אקרילית איכותית לציפוי קירות חיצוניים. בעלת גמישות לסדקים של מ"מ. 2 עד

0.5 ק"ג/מ"ר בעובי עד 1 מ"מ ק"ג/מ"ר בעובי עד 1.8 מ"מ 2

ק"ג 20

רב גמיש

טיח חוץ וגמר בצבע רב גמיש

01

הכנת השטח

יום מסיום יציקת הבטון לפני היישום. 28 המתינו

כהכנה מקדימה. 100 תקנו ברזלים חשופים או ליקויים מקומיים ביציקה (סגרגציה) באמצעות סטרקצ'ורייט הסירו שכבות רופפות ונקו היטב את התשתית מכל שמן, אבק, וכל חומר אחר העלול לגרום לכשל ביישום. שטפו את הקיר לפני ביצוע היישום.

02

982 שכבת יסוד - הרבצה צמנטית

הכנתהתערובת

דקות 3 ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי והוסיפו אליו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו במשך 5-5.5- שפכו כ במערבל מכני עד לקבלת תערובת אחידה וללא גושים.

שניות. משלב זה החומר מוכן לעבודה. 30 המתינו כדקה וערבלו שנית במשך

יישוםהרבצהצמנטית

מ"מ והמתינו לייבוש. 5-8 על גבי הרקע בעובי של 982 בעזרת צידו החלק של המלאג', מרחו הרבצה צמנטית כעבור יום, אשפרו את שכבת ההרבצה. אם לא יישמתם את הטיח המיישר – המשיכו באשפרה במשך שלושה ימים.

03

984 או טיח צמנטי רב תכליתי 914 טיח מיישר – טיח צמנטי דוחה מים

הכנתהתערובת

דקות 3 ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי, והוסיפו אליו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו במשך 4-4.5- שפכו כ במערבל מכני עד לקבלת תערובת אחידה וללא גושים.

שניות. משלב זה החומר מוכן לעבודה. 30 המתינו כדקה וערבלו שנית במשך

הכנתהתערובתלהתזהבמכונתטיח

התאימו את כמות המים למכונה, כך שתערובת הטיח המותזת לא תגלושמהקיר ולא תהיה סמיכה מדי.

יישוםהטיחהמיישר

מ"מ. 30 מרחו שכבה נוספתשל טיח צמנטי מיישר על גבי שכבת ההרבצה, עד לעובי התיזו את הטיח בצורה אופקית. מרחק ההתזה מהקיר צריך להיות כזה שמאפשר קבלתשכבה אחידה ורציפה. ס"מ. 10-15- המרחק המומלץ מהקיר הוא כ , עד קבלת מישוריות אחידה על ידי מילוי חוסרים והסרת עודפים. h מרחו את הטיח באמצעות בסרגל אלומיניום בצורת לקבלת קיר ישר, התקינו מאייקים נשלפים (סרגלי פילוס).

טיח חוץ וגמר בצבע רב גמיש

מטר עד לקבלת קיר ישר. בשלב ייבוש הטיח הראשוני יש לגרד את 2 לאחר הייבוש הראשוני, גרדו בעזרת סרגל מסור הטיח בין המאייקים להסרת עודפים מהקיר. לא ניתן לגרד את הטיח לאחר הייבוש הסופי. הסירו את המאייקים שהותקנו ותקנו את החללים שנוצרו בעזרת טיח מיישר. חובה לאשפר את הטיח לפחותשלושה ימים.

04

550 שפכטל חיצוני פיין סופר

הכנתהתערובת

דקות במערבל 3 ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי, והוסיפו אליו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו במשך 8.5- שפכו כ מכני עד לקבלת תערובת אחידה וללא גושים.

שניות. משלב זה החומר מוכן לעבודה. 30 המתינו כדקה וערבלו שנית במשך

יישוםהשפכטל

מ"מ מהשפכטל פיין סופר, והחליקו. 1-2 מרחו, בעזרת מרית (מאלג') שכבה בעובי לאחר ייבוש קל, הוסיפו שכבה נוספת עד לקבלת קיר חלק מוכן לצבע.

05

יסוד קושר לצבע רב גמיש

יישמו שכבת יסוד קושר לצבע רב גמיש לפני יישום השכבה העליונה. ניתן להתאים את היסוד הקושר לפי גוון הצבע הרב גמיש.

06

צבע רב גמיש

שעותשל ייבוש אפשר למרוח את הצבע הרב גמיש. 4- לאחר כ גס. 90 , בינוני 50 , חולי 20 , חלק 10 : מרקמים לרב גמיש 4 ישנם אפשר לגוון את המוצר בגוונים שונים ממניפת "לגעת בצבע".

מ"מ. 2 (המחמיר ביותר) עם גמישותשל עד 1731 הצבע הרב גמיש עומד בתקן

יישוםהצבעהרב גמיש

חלק - מומלץ ליישם בהתזה. 10

גס - מומלץ ליישם ברולר. 90 , בינוני 50 , חולי 20 ניתן ליישם סופרקריל מ.ד כמוצר עליון ללא גמישות.

טיח חוץ וגמר בצבע רב גמיש

דגשים לביצוע

יש לעיין באריזות המוצרים ובדפים הטכניים של כל מוצר ומוצר ולפעול על פי הכתוב בהם ובהתאם להוראות התקן הישראלי, המתייחסות לאמור לעיל. יש לנקוט באמצעי הבטיחות המפורטים על אריזות המוצרים ובדפים הטכניים. אין לעשות שימוש בחומרים שלא הומלצו או אושרו על ידי טמבור במפורש. למען הסר ספק חברת טמבור אינה מספקת שירותי פיקוח. טמבור אחראית לטיב החומרים, בתנאי שיושמו לפי המפרט והדפים הטכניים, אך אינה אחראית לאיכות העבודה. מפרט זה הינו לצורך המחשה בלבד ואינו תחליף לייעוץ טכני מוסמך ולדרישות התקנים הרלוונטיים. לקבלת .*6477 ייעוץ טכני פנו למוקד המומחים של טמבור בטלפון

1936 משנת בונים עתיד טוב יותר

שנה שאנחנו בטמבור לוקחים חלק בעיצוב פני המדינה. מקימים בניינים, מנהרות וגשרים, 85 כבר צובעים כבישים, בונים תשתיות לאומיות ומשפרים את איכות החיים של התושבים. היום, אנחנו מביטים אל העתיד, רואים את גודל ההשפעה שלנו על הדורות הבאים, ופועלים במטרה לבנות סביבות חיים חדשניות, בריאות ואקולוגיות יותר. השינוי כבר כאן והוא עתיד להמשיך במגוון דרכים, עם פתרונות ומוצרים שמשפרים את איכות החיים, חוסכים באנרגיה ומצמצמים את ההשפעה על הסביבה. אנחנו בטמבור בחרנו צד - לעשות ככל שאנחנו יכולים ומעבר לכך, כדי לבנות עתיד טוב יותר.

| * 6477 מוקד המומחים של טמבור www.tambour.co.il

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online