טמבור | מפרט לביצוע איטום בשיטת ברנוביץ

איטום בשיטת ברנוביץ

מילוי מישקיםאופקיים

.570 מלאו את המישקים האופקיים בכוחלה

04

איטום גב האבן

ק"ג למטר בעובי 1.1 אפור או לבן (תלוי בגוון האבן) על ידי הברשה או התזה של 790 מרחו את גב האבן באיטום חד-רכיבי מ"מ. 1 ק"ג על שק אבקה), אם המתכנן זקוק 7( בתוספת מגמיש לאיטום חד-רכיבי 790 אפשר להשתמש באיטום חד-רכיבי לצורך התארכות. 15%-10%- לגמישותשל כ

05

מילוי תפרי התפשטות

מלאו את תפרי ההתפשטות באוטם פוליאוריתני .PU Flex 80 גמישמסוג

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease