טמבור | מפרט לביצוע איטום בשיטת ברנוביץ

איטום בשיטת ברנוביץ

01

סידור האבן

הסידור המיטבי של האבן נעשה על ידי יצירת מישקים (פוגות) אופקיים בכל שורה. מישקים אלה ישפרו את מ"מ. 18-20 אחיזת הבטון באבן ויטשטשו אי דיוקים קטנים במישוריות חיפוי החוץ. רוחב המישקים ינוע בין

02

עיגון האבן

עיגון האבן יבוצע על ידי ארבעה ווי עיגון העשויים , העמידה בפני סביבה קורוזיבית. 316 מנירוסטה מסוג מ"מ לפחות לכל אבן. לפי 3.5 - קוטר ווי העיגון מ"מ. 4 התקן - רצוי השימוש בעוגן בקוטר עבור כל עוגן נירוסטה יבוצעו חירור בדופן האבן וחריץ על ידי דיסק, שיאפשרו השקעת העוגן אל תוך פני האבן. לפני השקעת העוגן לתוך האבן, טבלו את קצה העוגן (מסטיק אקרילי). 703 בפוליסיל

03

טיפול בקיר

לאחר סידור האבנים על גבי התבנית והחדרת העוגנים, שטפו במים זורמים את האבק שהצטבר בעת ניסור התבנית.

מילוי מישקיםאנכיים

כדי למלא את המישקים האנכיים בין האבנים. 703 השתמשו במסטיק אקרילי מסוג פוליסיל

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease