טמבור | מפרט ביצוע ריצוף אריחי פורצלן

מפרט ביצוע ריצוף אריחי פורצלן

המוצרים המשתתפים במערכת

תצרוכת

אריזה

תיאור

שם המוצר

טיט לריצוף לאריחי פורצלן, קרמיקה, טרצו ואבן טבעית. לשימוש פנימי וחיצוני

טיט לריצוף MC1 672

ק"ג 25

מ"מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.6

דבק צמנטי חזק וגמיש להדבקת אריחי פורצלן, שיש, אבן טבעית ומלאכותית. לשימוש פנימי וחיצוני

דבק לאריחים C2TE 808

1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.40 מ"מ

ק"ג 25

התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לרוחב ועומק המישקים וליישום בפועל

רובה אנטיבקטריאלית עמידה במים למילוי מישקים

רובה אקרילית CE40

ק"ג 25/5

ריצוף אריחי פורצלן

01

MC1 672 הכנת התערובת - טיט לריצוף

3 ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי, והוסיפו אליו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו במשך 3.5-4- שפכו כ דקות במערבל מכני עד לקבלת תערובת אחידה וללא גושים.

שניות. משלב זה החומר מוכן לעבודה. 30 המתינו כדקה וערבלו שנית במשך

02

יישום הטיט

פזרו את החומר בשכבה אחידה על גבי חול מיוצב או סומסום. העובי המומלץ מ"מ. 20-40 ליישום הוא

מרחו על גב האריח שכבה דקה של החומר בעזרת מרית (מאלג').

הניחו את האריח "רטוב על רטוב" על גבי הטיט לריצוף, הזיזו מעט לקבלת מגע טוב יותר והדקו בעזרת פטיש גומי.

מ"מ 3 השאירו בין האריחים מרווחים של לפחות ומלאו אותם ברובה אקרילית.

,C2TE 808 ס"מ - מומלץ למרוח את גב האריח עם דבק לאריחים 60x60- הערה: אריחי פורצלן הגדולים מ בהתאם להוראות המצוינות על גבי האריזה ובדף הטכני של המוצר.

שעות לפני יצירת עומס על הרצפה. 72 לייבוש מיטבי, המתינו

דגשים לביצוע

יש לעיין באריזות המוצרים ובדפים הטכניים של כל מוצר ומוצר ולפעול על פי הכתוב בהם ובהתאם להוראות התקן הישראלי, המתייחסות לאמור לעיל. יש לנקוט באמצעי הבטיחות המפורטים על אריזות המוצרים ובדפים הטכניים. אין לעשותשימוש בחומרים שלא הומלצו או אושרו על ידי טמבור במפורש. למען הסר ספק חברת טמבור אינה מספקתשירותי פיקוח. טמבור אחראית לטיב החומרים, בתנאי שיושמו לפי המפרט והדפים הטכניים, אך אינה אחראית לאיכות העבודה. מפרט זה הינו לצורך המחשה בלבד ואינו תחליף לייעוץ טכני מוסמך ולדרישות התקנים הרלוונטיים. לקבלת ייעוץ טכני .*6477 פנו למוקד המומחים של טמבור בטלפון

צילום: אורית ארנון | תמונת שער: עיצוב: גליה כהן

1936 משנת בונים עתיד טוב יותר

שנה שאנחנו בטמבור לוקחים חלק בעיצוב פני המדינה. מקימים בניינים, מנהרות וגשרים, 85 כבר צובעים כבישים, בונים תשתיות לאומיות ומשפרים את איכות החיים של התושבים. היום, אנחנו מביטים אל העתיד, רואים את גודל ההשפעה שלנו על הדורות הבאים, ופועלים במטרה לבנות סביבות חיים חדשניות, בריאות ואקולוגיות יותר. השינוי כבר כאן והוא עתיד להמשיך במגוון דרכים, עם פתרונות ומוצרים שמשפרים את איכות החיים, חוסכים באנרגיה ומצמצמים את ההשפעה על הסביבה. אנחנו בטמבור בחרנו צד - לעשות ככל שאנחנו יכולים ומעבר לכך, כדי לבנות עתיד טוב יותר.

| * 6477 מוקד המומחים של טמבור www.tambour.co.il

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease