טמבור | מפרט איטום וחיפוי חדרים רטובים תשתית בלוק גבס ירוק

איטום וחיפוי קירות מבלוקי גבס ירוק

01

פריימר - יסוד קושר לבלוקי גבס

שעות לייבוש. 24 מ"ל למ"ר והמתינו 150-200 מרחו באמצעות רולר שכבה אחת במשקל של בין

02

איטום

על גביי בלוקי גבס ירוק אין צורך בשכבת איטום. במידה וקיימת דרישה לבצע הגנה נוספת יש להשתמש באיטום .700 חד רכיבי גמיש מרחו בעזרת מברשת חצי קשה שתי שכבות (שתי וערב) שעות 4-24 (יש להמתין 700 של איטום חד רכיבי גמיש לייבוש בין השכבות, בהתאם למזג האוויר).

03

הדבקת האריחים

מ"מ 6 –מוכן לשימושלשכבהדקהעד D2 שרמיק | אפשרות ראשונה

מ"מ על פני המשטח, ומיד לאחר מכן הוסיפו חומר ומרחו בצדו המשונן של המאלג'. 2-3- מרחו שכבה של כ מרחו את גב האריח והניחו "רטוב על רטוב" מ"מ. יש להימנע מיישום הדבק על פני מקטעים 3 הדביקו את האריחים כשהם יבשים ונקיים, תוך השארת מרווחים של בשטח הגדול.

.CE40 לאחר ייבוש הדבק (כשבוע), יש למלא את המישקים ברובה

מ"מ 10 - לשכבהעבהעד 855 דבק לאריחים | אפשרות שנייה מרחו על בלוק הגבס באמצעות הצד החלק של המרית שכבה דקה של הדבק. מרחו מיד על שכבת הדבק הטרייה שכבה שנייה, מעלות. 45 וסרקו בעזרת הצד המשונן של המרית בזוויתשל

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online