טמבור | מפרט איטום וחיפוי חדרים רטובים תשתית בלוק גבס ירוק

איטום רצפת חדר רטוב

01

הכנת השטח

יום מסיום יציקת הבטון לפני היישום. 28 המתינו

הסירו שכבות רופפות ונקו היטב את התשתית מכל שמן, אבק, וכל חומר אחר העלול לגרום לכשל ביישום. תקנו ברזל חשוף או ליקויים מקומיים ביציקה (סגרגציה) באמצעות חומרי שיקום מתאימים. יש לפנות למוקד המומחים של טמבור לקבלת הנחיות. לפני תחילת ביצוע האיטום יש לסיים את כל עבודות האינסטלציה והחשמל העלולות לפגוע בשכבת האיטום. ס"מ, על מנת ליצור הפרדה בין החדר הרטוב לשאר 10- יש לצקת בפתח היציאה חגורת בטון בעובי של כ חדרי המבנה. לפני יישום האיטום יש לבטן את צנרת המים ומי הדלוחין, ליצור רולקות בין רצפת הבטון לקיר באמצעות הרבצה צמנטית ולהמתין לייבוש מלא לפני יישום שכבת האיטום.

02

700 שכבת האיטום הצמנטי - איטום חד רכיבי

ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי, הוסיפו 4- שפכו כ .700 בהדרגה את כל תכולת שק איטום חד רכיבי ערבלו בערבל מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא דקות וערבלו ערבול קצר נוסף. 2-3 גושים. המתינו מרחו באמצעות מברשת חצי קשה שתי שכבות (שתי (גוון אפור או לבן). 700 וערב) של איטום חד רכיבי

שעות. 24 - המתינו לייבוש מלא של כ

03

PB 707 שכבת פוליאוריתן ביטומן

ק"ג למ"ר. 2- ), בכמותשל כ PB( מרחו באמצעות מברשת חצי קשה שתי שכבות (שתי וערב) של פוליאוריתן ביטומן שעות מגמר יישום מערכת האיטום (בהתאם למזג האוויר) ניתן לבצע בדיקת הצפה. 24 על מנת להגן על האיטום הביטומני הניחו בד גיאוטכני על גבי שכבת האיטום ופזרו מעליו את הסומסום.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online