מגזין הצבע של טמבור | קיץ 2021

1

2

הוא יכול להתחיל בזינוק קליל מהמיטה לבוקר יש קצב. או רק עוד חמש דקות. הוא יכול להמשיך עם דופק גבוה אחרי אימון, בבהייה ארוכה בכוס הקפה או בזירוז קצבי של הילדים. הרקע שלו יכול להיות המולת רחוב או נופים ירוקים ושלווים.כל בית והבוקר שלו. כל בוקר והצבעים שלו. Morning

3

. גוון הקיר: 1 0552D | Seeds of Gold . גוון משלים: 2 0539A | Golden Daffodil . גוון משלים: 3 0413A | Goose Bill

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease