מגזין הצבע של טמבור | קיץ 2021

1

2

3

. גוון הקיר: 1 1154D | Dark Sky . גוון משלים: 2 0164T | Rosehill . גוון הקיר: 3 1522P | Let's Talk Business

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease