סיסטם מעבדות מתקדמות | מחירון 12/2022

מהדורה דיגיטלית

12 / 2022 מחירון לבדיקות מעבדה ושירותים טכניים בתחום עבודות תשתית ובניין

מבוא

סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ, מעבדה מוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות מתוקף חוק התקנים ומאושרת על ידי הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה לבדיקות בקרה והבטחת איכות בענף הבניה והסלילה. מחירון זה מפרט את השירותים והבדיקות אשר מעבדת סיסטם מספקת וכן בדיקות המבוצעות דרך גורמי חוץ (קבלני משנה). מעבדת סיסטם מעמידה לרשותכם צוות של בודקים ומהנדסים מקצועיים, מיומנים ומנוסים אשר יבטיחו לכם זמינות, אמינות ומקצועיות בפרויקט שלכם. הערות כלליות .)₪( המחירים הנקובים במחירון הינם בש"ח 9 המחירים הנקובים אינם כוללים מע"מ, תוספת מע"מ תחול על המזמין כחוק. 9 המחירים צמודים למדד תשומות הבניה. 9 בדיקות אשר אינן מופיעות או מתומחרות במחירון זה, מחירן יסוכם בטרם ביצוען. 9 נטילות – המזמין יחויב בתוספת תשלום עבור נטילה, בבדיקות שאינן כוללות נטילת חומרים. 9 עבור בדיקות ו/או שירותים הדורשים הכנות מיוחדות של חומרים, הקמת מבנה מיוחד, אזורים מרוחקים וכדומה, 9 תחול תוספת מחיר אשר תסוכם מראש מול המזמין. כל הבדיקות אשר מופיעות במחירון זה תבוצענה עפ"י התקנים, המפרטים והנהלים הרלוונטיים לביצוע הבדיקות. 9 ק"מ. 20 אזור פעילות המעבדה הינו ברדיוס של 9

שעות פעילות המעבדה .08:00 – 16:00 ימים א'-ה': יום עבודה 9 , בדיקות בטון בלבד. 08:00 – 12:00 ימי ו': יום עבודה 9

תעריפי שעות עבודה - על סעיפים אלו לא תחול הנחה עבודה מעבר לשעות פעילות המעבדה תחויב בתוספת תשלום כמפורט במחירון בפרק תעריפי שעות. 9 ממחירי המחירון התקף (מותנה באישור שר 200% עבודה בשבתות וחגי ישראל תחויב בתוספת תשלום של 9 העבודה והרווחה). ממחירי המחירון התקף. 50% עבודה מעבר לקו הירוק או באזור הערבה, תחויב בתוספת של 9 לינה וטיסות דמי 30% עבודה המצריכה לינה במלון ו/או טיסות עבור העובד, תהיה על חשבון מזמין העבודה, בתוספת של 9 טיפול, ארגון ומימון.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת במתן הבהרות נוספות ככל שתדרשנה.

מחלקת שיווק ומכירות ארצית

*3299 www.system-labs.co.il sales@system-labs.co.il ט.ל.ח.

2

12.01-03 טופס מספר

סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ

תוכן עניינים

04 08 09 09 17 18 19 19 20 20 20 26 28 30 37 38 38

בטון

10 פרק

קרקע

20 פרק

בדיקות קרקע אינדיקטיביות

21 פרק

בדיקות קרקע שונות

22 פרק

בדיקות ביטומן

25 פרק

אספלט

30 פרק

כלונסאות

35 פרק

אל הרס

36 פרק

גז ראדון

37 פרק

קרינה

38 פרק

מערכות הבניין

40 פרק

בדיקות כימיות קרקע ובטון

45 פרק

ברזל מתכות ופלדה

50 פרק

גילוי וכיבוי אש

55 פרק

מתקני ספורט

60 פרק

עבודות גמר

61 פרק

תעריפים

90 פרק

3

12.01-03 טופס מספר

סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ

יח' מידה

תקן

הערות

מחיר

תאור מוצר

מק"ט

בטון 10 פרק

נטילת בטון טרי 10-10 )2*1 מאצוה אחת ( 1 מדגם

26 ת"י

יום 7,28 המחיר כולל נטילה, הכנת דוגמאות וחוזק לחיצה

בדיקה 328

10-10-001

26 ת"י

יום 7,28 המחיר כולל נטילה, הכנת דוגמאות וחוזק לחיצה

בדיקה 435

)4*1 מדגמים מאצוה אחת ( 2

10-10-002

26 ת"י

יום 7,28 המחיר כולל נטילה, הכנת דוגמאות וחוזק לחיצה

בדיקה 539

)6*1 מדגמים מאצוה אחת ( 3

10-10-003

26 ת"י

יום 7,28 המחיר כולל נטילה, הכנת דוגמאות וחוזק לחיצה

בדיקה 762

)4*1 + 2*1 אצוות ( 2 מדגמים מ- 3

10-10-004

26 ת"י

יום 7,28 המחיר כולל נטילה, הכנת דוגמאות וחוזק לחיצה

בדיקה 984

)3*2*1 אצוות ( 3 מדגמים מ- 3

10-10-005

26 ת"י

יום 7,28 המחיר כולל נטילה, הכנת דוגמאות וחוזק לחיצה

בדיקה 328

מדגמים מאצווה אחת 3 מדגם מעל

10-10-006

10-10-007

דגימה 180

חוזק לחיצה לכל מועד נוסף באותה יציאה

4832 תקן ASTM D 4832 תקן ASTM D

בדיקת חוזק בלחיצה של דוגמאות בטון בעל )CLSM חוזק מבוקר נמוך ( בדיקת חוזק בלחיצה של דוגמת בטון בעל )– לכל מדגם נוסף CLSM חוזק מבוקר נמוך ( יח' 3 מעבר ל-

10-10-008

יח' 3 המחיר כולל נטילה והכנת דוגמאות-

בדיקה 1,321

10-10-009

המחיר כולל נטילת מדגם- לכל מדגם נוסף

בדיקה 411

10-10-010

המחיר כולל נטילת מדגם

בדיקה 986

טרי CLSM בדיקת כושר זרימה (שירוע) של

בדיקות בטון טרי 10-11 הכנת קובית בטון מבטון טרי

לא כולל נטילה מהאתר

בדיקה 69

10-11-001

לא כולל נטילה מהאתר

בדיקה 69

הכנת מנסרת בטון מבטון טרי

10-11-002

לא כולל נטילה מהאתר

בדיקה 69

הכנת גליל בטון מבטון טרי

10-11-003

לא כולל נטילה מהאתר

309

מדגם

קביעת תכולת אויר בבטון טרי

10-11-004

לא כולל נטילה מהאתר

549

מדגם

בדיקת שירוע בבטון הטרי

10-11-005

לא כולל נטילה מהאתר

972

מדגם

הצטמקות הבטון ביבוש

10-11-006

בדיקה 324

דירוג סומך הבטון - שיטת החמיטה

10-11-007

לא כולל נטילה מהאתר

315

מדגם

דירוג סומך הבטון - שיטת VB

10-11-008

לא כולל נטילה מהאתר

239

מדגם

בדיקת טמפרטורת הבטון הטרי

10-11-009

לא כולל נטילה מהאתר

194

מדגם

בדיקת PH בבטון טרי

10-11-010

ק"מ מהמעבדה 20 ברדיוס

437

יציאה

יציאה לצורך נטילה

10-11-011

תערובות בטון טרי/ אחידות הערבל 10-12

לא כולל תשלום עבור שקילת המערבל

1,087

ערבל

בדיקת התאמת נפח הבטון

10-12-001

בדיקה 915

מסה סגולית מרחבית לבטון טרי

10-12-002

בדיקה 1,258

בדיקת אחידות העירבול

10-12-003

4

12.01-03 טופס מספר

סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ

יח' מידה

תקן

הערות

מחיר

תאור מוצר

מק"ט

2,059

מדגם

תכן תערובת בטון (נסיונית)

10-12-004

בדיקה 1,144

בדיקת זמן התקשות הבטון

10-12-005

כולל הכנה

1,888

מדגם

בדיקת התכווצות הבטון

10-12-006

884

מדגם

בדיקת הפרשת מים

10-12-007

עומק חדירת מים בלחץ בבטון הקשוי 10-20

26 ת"י

למדגם שהובא למעבדה

בדיקה 302

לוח 1 עומק חדירת מים בלחץ-

10-20-001

למדגם שהובא למעבדה

בדיקה 447

לוחות 2 עומק חדירת מים בלחץ -

10-20-002

למדגם שהובא למעבדה

בדיקה 645

לוחות 3 עומק חדירת מים בלחץ-

10-20-003

למדגם שהובא למעבדה

בדיקה 270

עומק חדירת מים בלחץ- לכל לוח נוסף

10-20-004

כולל דיגום, הכנה ובדיקה

בדיקה 499

1 עומק חדירת מים בלחץ- דוגמא

10-20-005

כולל דיגום, הכנה ובדיקה

בדיקה 738

דוגמאות 2 עומק חדירת מים בלחץ-

10-20-006

כולל דיגום, הכנה ובדיקה

בדיקה 1,092

דוגמאות 3 עומק חדירת מים בלחץ-

10-20-007

כולל דיגום, הכנה ובדיקה

בדיקה 458

חדירת מים בלחץ- לכל דוגמא נוספת

10-20-008

דוגמאות שהובאו למעבדה 3 ל-

בדיקה 1,316

בדיקת מודול אלסטיות

10-20-009

כולל הכנת הדוגמאות

1,087

מדגם

התכווצות של הבטון ( בייבוש)

10-20-010

דוגמא שהובאה למעבדה

בדיקה 338

ספיגות נימית של דוגמת הבטון

10-20-011

כולל הכנה

בדיקה 676

ספיגות נימית של דוגמת הבטון - כולל הכנה

10-20-012

קידוח גלילי בטון קשוי 10-21

כולל קידוח, הכנה וחוזק לחיצה

1,602

מדגם

גלילי בטון קשוי 3-1 קדוח

10-21-001

26 ת"י

כולל קידוח, הכנה וחוזק לחיצה

1,747

מדגם

גלילי בטון קשוי 4 קדוח

10-21-002

כולל קידוח, הכנה וחוזק לחיצה

1,976

מדגם

גלילי בטון קשוי 5 קדוח

10-21-003

כולל קידוח, הכנה וחוזק לחיצה

2,127

מדגם

גלילי בטון קשוי 6 קדוח

10-21-004

כולל קידוח, הכנה וחוזק לחיצה

286

גליל

קידוח גליל נוסף

10-21-005

לא כולל קידוח, הכנה וחוזק לחיצה

1,144

מדגם

גלילי בטון קשוי 3-1 קדוח

10-21-006

לא כולל קידוח, הכנה וחוזק לחיצה

286

גליל

קידוח גליל נוסף

10-21-007

גוש בטון שהובא למעבדה

160

גליל

קידוח גליל בטון מתוך גוש בטון

10-21-008

160

גליל

חוזק בלחץ של גליל בטון

10-21-009

18

גליל

יישור שטחי לחץ של גליל בטון

10-21-010

32

גליל

יישור שטחי לחץ של גליל בציפוי

10-21-011

5

12.01-03 טופס מספר

סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ

יח' מידה

תקן

הערות

מחיר

תאור מוצר

מק"ט

400

יציאה

ק"מ 20 תוספת עבור נסיעה מעבר ל-

10-21-012

בדיקות בטון קל 10-30

1513 ת"י

כולל נטילה, הכנה וחוזק לחיצה

1,888

בדיקה

מדגמים 3-1 בטון קל

10-30-001

כולל נטילה, הכנה וחוזק לחיצה

515

מדגם

מדגמים 3 בטון קל מעל

10-30-002

כולל נטילה, הכנה וחוזק לחיצה

בדיקה 1,830

גלילים 1-3 בטון קל (קשוי)

10-30-003

כולל נטילה, הכנה וחוזק לחיצה

400

מדגם

גלילים 3 בטון קל (קשוי) מעל

10-30-004

דוגמא אחת שהובאה למעבדה

172

מדגם

בטון קל (קשוי) חוזק לחיצה

10-30-005

דוגמא אחת שהובאה למעבדה

בדיקה 172

בטון קל (קשוי) מסה סגולית מרחבית

10-30-006

דוגמא אחת שהובאה למעבדה

בדיקה 172

בטון קל (קשוי) ספיגות למים

10-30-007

בדיקות בטון מותז 10-40

כולל שטיפה

595

מדגם

ק"ג 5 דרוג מדגם עד

10-40-001

10-40-002

מנסרות 3 בדיקת

הכנת מנסרה לבדיקת כפיפה כולל חוזק בכפיפה בדיקה 858

69

יחידה

הכנת דוגמא לבדיקת ספיגות

10-40-003

ללא קידוח

183

יחידה

בדיקה חזותית (דרוג פגמים)

10-40-004

10-40-005

מערכת גלילים לחוזק לחיצה (בדיקה מוקדמת) מערכת 2,402

מערכת 2,174

יום) 28 מערכת גלילים לחוזק לחיצה (

10-40-006

מערכת חוזק הידבקות בבדיקה מוקדמת - כולל יציאה מערכת 972

10-40-007

גלילים ביציאה 3 מינימום

286

גליל

חוזק הדבקות באתר

10-40-008

לא כולל יציאה

104

גליל

בדיקת עובי שכבה של גליל מותז

10-40-009

ק"מ מהמעבדה 20 ברדיוס

286

יציאה

יציאה לצורך נטילה

10-40-010

דייס צמנטי 10-50

בהתאמה לת"י )2017( 3 חלק 466 בהתאמה לת"י )2017( 3 חלק 466

08:00- בדיקות ביום עבודה / שעות עבודה 3 עד 16:00 בדיקות ביום עבודה / משורות מיוחדות 3 עד מטר 1.5 בגובה בדיקות קומפלט ביום עבודה / שעות עבודה 3 עד . הבדיקות כוללות : בדיקת נזילות הדייס, 08:00-16:00 28+7 הפרשת מים, שינוי נפח, חוזק הלחיצה בגיל

1,196

מדגם

דייס צמנטי - בדיקת נזילות הדייס

10-50-001

3,380

דייס צמנטי - בדיקת שינוי נפח והפרשת מים מדגם

10-50-002

בהתאמה לת"י 3 חלק 466 )2017(

דייס צמנטי - בקרה יומית באתר - בדיקות דייס צמנטי מוקדמות ובדיקות מעקב

קומפלט 5,720

10-50-003

בהתאמה לת"י )2017( 3 חלק 466

דייס צמנטי - בדיקת שיקוע (יחס באחוזים בין צפיפות הדיס בראש מיכל הבדיקה ובתחתיתו) מדגם 2,548

10-50-004

כולל ניסור והכנת מדגם לבדיקת צפיפות

6

12.01-03 טופס מספר

סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ

תקן

הערות

מחיר

מידה יח'

תאור מוצר

מק"ט

בהתאמה לת"י )2017( 3 חלק 466 בהתאמה לת"י )2017( 3 חלק 466

יום) 28 + יום 7 קוביות - ( 6

1,144

מדגם

דייס צמנטי - חוזק בלחץ

10-50-005

דייס צמנטי - בדיקת מדגם אחד מיציקה אחת כולל נזילות, הפרשת מים, שינוי נפח וחוזק לחיצה קומפלט

מדגם אחד בלבד - קומפלט

2,980

10-50-006

ק"מ מהמעבדה 20 עד

286

יציאה

יציאה לצורך נטילה

10-50-007

מדידת טמפרטורה חום הידרציה באלמנט 10-60

חיישנים 4 יציאה למדידת טמפ' חום הידרציה עד אוויר ) 1 + באלמנט 3 כולל התקנה באתר ( חיישנים ראשונים 4 כל חיישן נוסף מעבר ל באותה יציאה

ימי מדידה 7 + כולל התקנה באתר

10,192

קומפלט

10-60-001

ימי מדידה 7 + כולל התקנה באתר

1,456

יחידה

10-60-002

בדיקות בנטונייט 10-70

PH צמיגות וצפיפות

1,495

בדיקה

יציאה אקראית למערכת בדיקות

10-70-001

10-70-002

8:00-16:00 לא כולל בדיקות בטון

יום עבודה 3,350

יום עבודה למעקב ובדיקות

10-70-003

1239 לפי ת"י

8:00-16:00 כולל נטילה וחוזק לחיצה

יום עבודה 4,395

יום עבודה למעקב ובדיקות

שעות 8 תוספת לכל שעה , מעבר ל- ראשונות

330

שעה

CFA פיקוח על קידוחי

10-70-004

8,008

מערכת

מערכת בדיקות ראולוגיות

10-70-005

10-70-006

3,775

יציאה

תכן תערובות באתר - מינימום ליציאה

לא כולל נטילה מהאתר

247

בדיקה

צפיפות בנטונייט באתר / מעבדה

10-70-007

משפך מרש - לא כולל נטילה

247

בדיקה

צמיגות בנטונייט באתר / מעבדה

10-70-008

בעזרת מבחנה - לא כולל נטילה

247

בדיקה

אחוז חול באתר / מעבדה

10-70-009

לא כולל נטילה מהאתר

220

בדיקה

מוליכות חשמלית של בנטונייט

10-70-010

לא כולל נטילה מהאתר

110

בדיקה

תכולת רטיבות

10-70-011

לא כולל נטילה מהאתר, בעזרת משורה

185

בדיקה

יציבות בנטונייט

10-70-012

לא כולל נטילה מהאתר

250

בדיקה

עובי עוגה + הפסד נוזל

10-70-013

לא כולל נטילה מהאתר

345

בדיקה

צמיגות מדומה ופלסטיות במעבדה

10-70-014

לא כולל נטילה מהאתר

125

בדיקה

משקל מרחבי

10-70-015

לא כולל נטילה מהאתר

250

בדיקה

תכולת חול

10-70-016

ק"מ מהמעבדה 20 ברדיוס

330

יציאה

יציאה לצורך נטילה

10-70-017

7

12.01-03 טופס מספר

סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ

תקן

הערות

מידה יח' מחיר

תאור מוצר

מק"ט

קרקע 20 פרק

בדיקת קרקע באתר 20-10

1454 ת"י 1454 ת"י

815

יציאה

נק' 6 בדיקת צפיפות רטיבות בשטח במכשיר גרעיני עד

20-10-001 20-10-002 20-10-003

110

נק' 6 בדיקת צפיפות רטיבות בשטח במכשיר גרעיני מעל נקודה

3 חלק 1865 ת"י

825

יציאה

נק' 3 צפיפות שדה בשיטת חרוט חול / גליל מוחדר עד

3 חלק 1865 ת"י

245

נקודה

נק' 3 צפיפות שדה בשיטת חרוט חול / גליל מוחדר מעל

20-10-004

20-10-005

ASTM D-6951

כולל פיענוח

3,995

נק' 6 מ' - עד 1 - עד עומק DCP בדיקת דקר דרום אפריקאי יציאה

20-10-006

ASTM D-6951

כולל פיענוח

5,995

נק' 6 מ' - עד 2 - עד עומק DCP בדיקת דקר דרום אפריקאי יציאה

ASTM D-6951

לפי הצעת מחיר

יציאה

מ' 3 - עד עומק DCP בדיקת דקר דרום אפריקאי

20-10-007

20-10-008

ASTM D-6951

660

נק' 6 -לכל נקודה נוספת מעל DCP בדיקת דקר דרום אפריקאי נקודה

795

בדיקה

פיקוח מעברי מכבש עד שעתיים

20-10-009

320

שעה

פיקוח מעברי מכבש כל שעה מעבר לשעתיים ראשונות

20-10-010

811

יציאה

נק' 3 יציאה לבדיקת עובי שכבות קרקע באתר – עד

20-10-011

3 בדיקת עובי שכבות קרקע באתר – לכל נק' נוספת מעל נק' באותה יציאה

218

נקודה

20-10-012

500

מדגם

נטילת מדגם קרקע

20-10-013

מיון קרקעות במעבדה 20-20

לכל דוגמה, לפי זמן מינימום. מדגם

235 ת"י ASTM D-3282

50

מדגם

מיון הסתכלותי

20-20-001

235 ת"י ASTM D-3282

לכל ארגז, לפי זמן מינימום

310

ארגז

מיון הסתכלותי של ארגז גלעין

20-20-002

235 ת"י ASTM D-3282

ע"י גיאולוג, במעבדה

1,248

קידוח

מיון קרקעות קומפלט

20-20-003

לפי הצעת מחיר

קומפלט

שירטוט חתכים גיאוטכניים

20-20-004

לכל ארגז

104

בדיקה

צילומי ארגזי גלעין

20-20-005

בדיקות מעבדה של משקל מרחבי של הקרקע 20-30

לא כולל נטילה

790

יחידה

משקל מרחבי בשיטת כיסוי בשעוה

20-30-001

לא כולל נטילה

541

יחידה

משקל מרחבי בערימה

20-30-002

ASTM D-854

לא כולל נטילה

645

יחידה

10# או 4# צפיפות קרקעות עובר נפה

20-30-003

20-30-004

לא כולל נטילה

614

צפיפות רטיבות טבעית למדגם בלתי מופר (מצינור דק דופן) יחידה

לא כולל נטילה

541

יחידה

צפיפות קרקע בשפיכה חופשית

20-30-005

לא כולל נטילה

686

יחידה

משקל מרחבי בשיטת צילינדר

20-30-006

8

12.01-03 טופס מספר

סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ

תקן

הערות

מידה יח' מחיר

תאור מוצר

מק"ט

בדיקות קרקע אינדיקטיביות 21 פרק

אנליזה מכנית 21-10

ASTM D-2216

לא כולל נטילה

194

בדיקה

תכולת רטיבות

21-10-001

2 חלק 1865 ת"י

לא כולל נטילה

165

בדיקה

200 שטיפה דרך נפה מספר

21-10-002

ASTM D-422

לא כולל נטילה

420

בדיקה

ק"ג כולל שטיפה 3 ניפוי עד

21-10-003

ASTM D-422

לא כולל נטילה

255

בדיקה

ק"ג - לא כולל שטיפה 3 ניפוי עד

21-10-004

לא כולל נטילה, כולל שטיפה

395

בדיקה

ק"ג 3 ניפוי כמות העולה על

21-10-005

ASTM C-136 1865 ת"י

ASTM D-422

לא כולל נטילה, לא כולל משקל יחסי

894

בדיקה

בדיקת הידרומטר

21-10-006

2 חלק 1865 ת"י ASTM C-142

לא כולל נטילה והכנה

194

בדיקה

תכולת רטיבות בולי חרסית

21-10-007

ASTM C-136 1865 ת"י

לא כולל נטילה

231

בדיקה

דירוג מקטע אחד אגרגט גס

21-10-008

גבול נזילות וגבול פלסטיות 21-20

ASTM D-4318

לא כולל נטילה

479

בדיקה

גבול נזילות וגבול פלסטיות

21-20-001

ASTM D-4318

לא כולל נטילה

365

בדיקה

גבול נזילות

21-20-002

ASTM D-4318

לא כולל נטילה

365

בדיקה

גבול פלסטיות

21-20-003

ASTM D-4318

לא כולל נטילה

676

בדיקה

גבול התכווצות (הצטמקות)

21-20-004

ASTM D-2419

לא כולל נטילה

243

בדיקה

שווה ערך חול

21-20-005

בדיקות קרקע שונות 22 פרק

יחסי צפיפות רטיבות - מערכת מודיפייד 22-10

334

גליל

הידוק גליל בודד - מודיפייד

22-10-001

250

גליל

הידוק גליל בודד - סטנדרט

22-10-002

22-10-003

לא כולל בדיקות אינדיקטיביות והכנת המדגם ASTM D-4253

1,092

צפיפות מקסימלית מעבדתית עבור חול דיונות מערכת

כולל: דרוג, שטיפה, גבולות, ספיגות ומשקל יחסי כולל: דרוג, שטיפה, גבולות, ספיגות ומשקל יחסי לא כולל בדיקות אינדיקטיביות והכנת המדגם לא כולל בדיקות אינדיקטיביות והכנת המדגם

100% יחסי צפיפות רטיבות במעבדה לחומרים - קרקע, יסוד ומילוי 100% יחסי צפיפות רטיבות במעבדה לחומרים - מצע/אגו"מ 100% יחסי צפיפות רטיבות במעבדה לחומרים - קרקע, יסוד ומילוי ללא בדיקות 100% יחסי צפיפות רטיבות במעבדה לחומרים - מצע/אגו"מ ללא בדיקות

22-10-004

3 חלק 1865 ת"י

2,480

מערכת

3 חלק 1865 ת"י

2,690

מערכת

22-10-005

3 חלק 1865 ת"י

1,900

יחידה

22-10-006

3 חלק 1865 ת"י

2,250

יחידה

22-10-007

ASTM D-4254

320

בדיקה

צפיפות מינימלית בקרקע גרנולרית

22-10-008

9

12.01-03 טופס מספר

סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ

יח' מידה

תקן

הערות

מחיר

תאור מוצר

מק"ט

CBR מערכת מת"ק - 22-15

3 חלק 1865 ת"י ASTM D-1883 3 חלק 1865 ת"י ASTM D-1883 3 חלק 1865 ת"י ASTM D-1883 3 חלק 1865 ת"י ASTM D-1883

שלוש דרגות CBR מערכת מת"ק מלאה גלילים) 15 אנרגיה ( שלוש דרגות CBR מערכת מת"ק מלאה גלילים) 7 אנרגיה ( שלוש דרגות CBR מערכת מת"ק מלאה גלילים) 5 אנרגיה (

לא כולל נטילה, לא כולל בדיקות אינדיקטיביות

מערכת 5,450

22-15-001

לא כולל נטילה, לא כולל בדיקות אינדיקטיביות

מערכת 4,275

22-15-002

לא כולל נטילה, לא כולל בדיקות אינדיקטיביות

מערכת 3,695

22-15-003

לא כולל נטילה, כולל השריה

בדיקה 886

מת"ק בלתי מופר בדיקה בודדת

22-15-004

לפי הצעת מחיר

בדיקה

מת"ק שדה

22-15-005

אגרגטים 22-20

נק' 3 כולל נטילה, עד

בדיקה 2,288

תכולת רטיבות מתחת לריצוף

22-20-001

1865 ת"י 3 ת"י

לא כולל נטילה

187

מדגם

תכולת גרגירים גרוסים

22-20-002

1865 ת"י 3 ת"י

לא כולל נטילה

166

מדגם

תכולת אבק באגרגטים

22-20-003

ASTM D-2974

לא כולל נטילה

374

מדגם

חומר אורגני באגרגט דק

22-20-004

לא כולל נטילה

95

מדגם

רטיבות כוללת של אגרגטים ביבוש

22-20-005

מדגמים 6 מחירי מינימלי ליציאה , עד

1,872

יציאה

נטילת מדגם קרקע

22-20-006

1865 ת"י BS-812

עבור פרקציה אחת, לא כולל נטילה והכנת המדגם

בדיקה 440

שעור גריסות בריטית

22-20-007

224

מדגם

הכנת מדגם לגריסות בריטית

22-20-008

2 חלק 1865 ת"י

לא כולל נטילה והכנת המדגם

בדיקה 440

גריסות שיעור שחיקה (לוס אנג'לס)

22-20-009

224

מדגם

הכנת מדגם לגריסות לוס אנג'לס

22-20-010

EN 1097 EN 13450

915

שעור התנגדות לבלייה במכשיר מיקרו-דוול יחידה

22-20-011

2 חלק 1865 ת"י

לא כולל נטילה

בדיקה 386

4+# ספיגות ומשקל יחסי גדול מנפה

22-20-012

2 חלק 1865 ת"י

לא כולל נטילה

בדיקה 480

4-# ספיגות ומשקל יחסי קטן מנפה

22-20-013

2 חלק 1865 ת"י

לא כולל נטילה

בדיקה 184

מדד הפחיסות

22-20-014

2 חלק 1865 ת"י

לא כולל נטילה

בדיקה 184

מדד המוארכות

22-20-015

לא כולל נטילה

בדיקה 244

4# אחוז האבק למקטע מעל נפה

22-20-016

3 ת"י ASTM C-40

לא כולל נטילה

בדיקה 457

לכלוכת אורגנית

22-20-017

ארבע פרקציות

בדיקה 2,448

אגרגט גס 3 בדיקה מלאה לפי ת"י

22-20-018

בדיקה 1,614

אגרגט דק 3 בדיקה מלאה לפי ת"י

22-20-019

נסיעה , נטילה והכנת החומר למדגמים 3 בהתאמה לת"י

נטילה 759

22-20-020

מערכת 4,732

מערכת בדיקות לחצץ

22-20-021

10

12.01-03 טופס מספר

סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ

יח' מידה

תקן

הערות

מחיר

תאור מוצר

מק"ט

בדיקה 239

ספיגות למים

22-20-022

בדיקות חדירות למים 22-25

עבור בדיקה בתא גזירה מרחבית לא כולל הכנת המדגם

חדירות למים בעומד קבוע בקרקע קוהזיבית (תא גזירה)

ASTM D-2434

2,725

מדגם

22-25-001

ASTM D-2434

לא כולל נטילה

1,716

חדירות למים בעומד קבוע בקרקע גרנולרית מדגם

22-25-002

חדירות מים באודומטר בקרקעות גרנולריות - מדגם מהודק חדירות מים באודומטר בקרקעות קוהזיביות - מדגם מהודק או בלתי מופר

ASTM D-2434

לא כולל נטילה

1,716

מדגם

22-25-003

ASTM D-2434

לא כולל נטילה

2,548

מדגם

22-25-004

לא כולל נטילה

בדיקה 978

)PINHOLE TEST דיספרסיביות (

22-25-005

יום עבודה

בדיקת חדירות למים בשיטת עמוד קבוע בקידוח - בשדה

לפי הצעת מחיר

22-25-006

בדיקות חוזק גזירה בלא כלוא ומכנף מעבדתי 22-30

ASTM D-2166 ASTM D-4648

לא כולל נטילה לא כולל נטילה

בדיקה 668 בדיקה 279

בדיקת חוזק ללא כלוא למדגם קרקע בדיקת חוזק בעזרת מכנף גזירה מעבדתי חוזק קרקע בשיטת גזירה ישירה 22-35 גזירה ישירה מנוקזת לאחר קונסולידציה בקרקעות גרנולריות גזירה ישרה מנוקזת לאחר קונסולידציה בקרקעות קוהזיביות "גזירה ישירה מנוקזת לאחר קונסולידציה כולל המשך לקביעת ערך רזידואלי קרקעות גרנולריות" "גזירה ישירה מנוקזת לאחר קונסולידציה כולל המשך לקביעת ערך רזידואלי בקרקעות קוהזיבית" גזירה ישירה מהירה לאחר קונסולידציה גזירה ישירה מהירה ללא קונסולידציה קביעת חוזק לגזירה רזידואלית בעזרת מכשיר גזירה טבעתית לנקודה

22-30-001 22-30-002

ASTM D-3080

לא כולל הכנת המדגם, מאמץ נורמלי אחד

נקודה 1,456

22-35-001

ASTM D-3080

לא כולל הכנת המדגם, מאמץ נורמלי אחד

נקודה 1,664

22-35-002

BS-1377 PART 7

לא כולל הכנת המדגם, מאמץ נורמלי אחד

נקודה 1,924

22-35-003

BS-1377 PART 7

לא כולל הכנת המדגם, מאמץ נורמלי אחד

נקודה 2,132

22-35-004

BS-1377 PART 7 BS-1377 PART 7

לא כולל הכנת המדגם, מאמץ נורמלי אחד לא כולל הכנת המדגם, מאמץ נורמלי אחד

נקודה 988 נקודה 926

22-35-005 22-35-006

BS-1377

לא כולל הכנת המדגם, מאמץ נורמלי אחד

נקודה 1,092

22-35-007

לא כולל הכנת המדגם, מאמץ נורמלי אחד

גזירה ישירה בתא גדול לקרקעות גסות גרגר נקודה 4,680

22-35-008 22-35-009 22-35-010

ASTM D-3080

לא כולל הכנת המדגם

8,632

יחידה יחידה

גזירה פשוטה לנקודה הכנת מדגם לבדיקה

270

חוזק קרקע בשיטת גזירה מרחבית 22-40 לאחר CU "גזירה מרחבית מסוג קונסולידציה בקרקע גרנולרית כולל מדידת לחץ מי נקבובים לנקודה"

ASTM D-4767

לא כולל הכנת המדגם

נקודה 1,716

22-40-001

11

12.01-03 טופס מספר

סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ

יח' מידה

תקן

הערות

מחיר

תאור מוצר

מק"ט

לאחר קונסולידציה בקרקע קוהזיבית CU "גזירה מרחבית מסוג כולל מדידת לחץ מי נקבובים לנקודה" UU גזירה מרחבית בלתי מנוקזת ללא קונסולידציה מסוג לנקודה

לא כולל הכנת המדגם ASTM D-4767

2,496

נקודה

22-40-002

לא כולל הכנת המדגם ASTM D-2850

1,196

נקודה

22-40-003

22-40-004 גזירה מרחבית מנוקזת לאחר קונסולידציה בקרקע קוהזיבית לנקודה CD 22-40-005 גזירה מרחבית מנוקזת לאחר קונסולידציה בקרקע גרנולרית CD לנקודה

לא כולל הכנת המדגם BS-1377

2,912

נקודה

לא כולל הכנת המדגם BS-1377

1,789

נקודה

קונסולידציה 22-45

לא כולל הכנת המדגם ASTM D-2435

מערכת 1,924

העמסות 8 קונסולידציה מהירה על קרקעות גרנולריות עד

22-45-001

לא כולל הכנת המדגם ASTM D-2435

מערכת 2,891

העמסות 8 קונסולידציה איטית על קרקעות קוהזיביות עד

22-45-002

לא כולל הכנת המדגם ASTM D-2435 ASTM D-4546

22-45-003 קונסולידציה איטית חד מחזורית כולל לחץ תפיחה בקרקע קוהזיבית מערכת 3,037

לא כולל הכנת המדגם ASTM D-4546

22-45-004 קונסולידציה איטית חד מחזורית כולל שיעור תפיחה בקרקע קוהזיבית מערכת 3,037

ASTM D-2435

לפי הצעת מחיר

מערכת

22-45-005 קונסולידציה איטית חד מחזורית עם מדידת לחץ צידי

לא כולל הכנת המדגם ASTM D-2435

מערכת 3,557

22-45-006 קונסולידציה איטית רב מחזורית

לא כולל הכנת המדגם ASTM D-2435

מערכת 1,191

22-45-007 מייט

תפיחה 22-50

13.110 נ"ב מע"צ

לא כולל נטילה

140

בדיקה

תפיחה חופשית במשורה

22-50-001

ASTM D-4546

לא כולל נטילה

1,536

בדיקה

22-50-002 לחץ תפיחה

ASTM D-4546

לא כולל נטילה

1,503

בדיקה

22-50-003 שיעור תפיחה

ASTM D-4546

לא כולל נטילה

מערכת 2,153

22-50-004 לחץ תפיחה עם מדידת שיעור תפיחה לאחר שחרור לחץ 22-50-005 שיעור תפיחה עם מדידת לחץ תפיחה לאחר קונסולידציה )A+B לגובה התחלתי (שיטות

ASTM D-4546

לא כולל נטילה

מערכת 2,153

לא כולל נטילה

מערכת 4,264

מדגמי בדיקה) 4 י ( A שיעור תפיחה שיטה

22-50-006

בדיקות סלע 22-55 חוזק לחיצה בלא כלוא סלע

לא כולל הכנת המדגם ASTM D-2938

874

בדיקה

22-55-001

לא כולל הכנת המדגם ASTM D-3967

770

בדיקה

בדיקת בקיעה ברזיליאנית

22-55-002

לא כולל הכנת המדגם ASTM D-5731

562

בדיקה

חוזק נקודתי - Point Load Test

22-55-003

לא כולל הכנת המדגם ASTM D-3148

2,205

22-55-004 מדידת מודול אלסטיות ומקדם פואסון עם מד עיבור חשמלי אחד בדיקה

לא כולל הכנת המדגם ASTM D-3148

2,330

22-55-005 מדידת מודול אלסטיות ומקדם פואסון עם שני מדי עיבור חשמליים בדיקה

לא כולל הכנת המדגם

2,548

נקודה

22-55-006 בדיקת גזירה מרחבית על מדגם סלע בתא רגיל לנקודה

בדיקת גזירה מרחבית מהירה על מדגם סלע בתא הוק בלחצי כליאה גבוהים לנקודה

לא כולל הכנת המדגם ASTM D-2664

2,548

נקודה

22-55-007

לא כולל הכנת המדגם ASTM D-5607

3,952

נקודה

בדיקת גזירה ישירה למדגם סלע Shear Box

22-55-008

12

12.01-03 טופס מספר

סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ

תקן

הערות

מחיר

מידה יח'

תאור מוצר

מק"ט

לא כולל הכנת המדגם

707

מדגם

22-55-009 בדיקת פורוזיות ותכולת רטיבות מירבית

499

מדגם

ניסור קוביה או גליל מגוש סלע שהובא למעבדה

22-55-010

לא כולל הכנת המדגם

125

מדגם

בדיקה אולטרסונית של מדגם סלע במעבדה בשיטת פונדיט

22-55-011

סקרים גיאוטכניים 22-60

לפי הצעת מחיר

יום עבודה

פיקוח גאולוגי צמוד

22-60-001

לפי הצעת מחיר

מ"א

22-60-002 קידוח לפי מטר אורך

לפי הצעת מחיר

יחידה

22-60-003 אספקת מיכל מים

לפי הצעת מחיר

מ"א

22-60-004 קדיחה בצרורות

לפי הצעת מחיר

מ"א

22-60-005 קדיחה בסלע

לפי הצעת מחיר

מ"א

22-60-006 הספקת צינור מגן

לפי הצעת מחיר

שעת עבודה

22-60-007 עבודת שופל

לפי הצעת מחיר

קומפלט

22-60-008 התארגנות לפני הקדיחה

לפי הצעת מחיר

יחידה

22-60-009 העברת ציוד בין נקודות קידוח

לפי הצעת מחיר

מ"א

ביצוע קידוחי ניסיון בתוואי מיסעות קיימות

22-60-010

לפי הצעת מחיר

יחידה

בדיקות SPT ו/או בדיקות VT בהתאם לסוג קרקע

22-60-011

לפי הצעת מחיר

יום עבודה

עבודת מחפרון

22-60-012

לפי הצעת מחיר לפי הצעת מחיר

יום עבודה יום עבודה

שימוש ביעה אופני (שופל) להכשרת דרכי גישה

22-60-013 22-60-014

קביעת עובי מבנה המיסעה בכל קידוח כולל עובי שכבת אספלט מדידות מדי שיפוע - אינקלינומטר 22-65

מחיר מינימלי ליציאה עד צינורות, כולל בודק 3

יום עבודה 5,044

מדידת תזוזות אופקיות בעזרת מד שיפוע

22-65-001

יום עבודה 3,536

22-65-002 פיקוח על התקנת צינורות מד שיפוע

22-65-003 התקנת צינור אינקלינומטר (כולל אספקת צינורות)לפי מטר אורך מ"א

לפי הצעת מחיר

בדיקות שליפת ברגי סלע ודריכת עוגנים 22-70 בדיקת דריכה צירית/אנכית של עוגנים כולל ציוד המעבדה (עד עוגנים) 3

לפי הצעת מחיר

יום עבודה

22-70-001

לפי הצעת מחיר

יחידה

בדיקת כל עוגן נוסף באותה היציאה

22-70-002

לא כולל ציוד דריכה, עד ש"ע 9

בדיקת דריכה צירית/אנכית של עוגנים לא כולל ציוד המעבדה (פיקוח)

3,536

יחידה

22-70-003

13

12.01-03 טופס מספר

סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ

יח' מידה

תקן

הערות

מחיר

תאור מוצר

מק"ט

בדיקת שליפת ברגי סלע/מסמרי קרקע / ברגים) 3 סלע כולל ציוד המעבדה (עד בדיקת כל בורג נוסף באותה היציאה בדיקת שליפת ברגי סלע לא כולל ציוד המעבדה (פיקוח) עוגנים 3 בדיקת כפיפה של עוגנים - עד פיקוח על דריכת עוגני קרקע ושליפת ברגי סלע בדיקת שליפה אנכית של עוגנים כולל ציוד עוגנים 3 המעבדה עד בדיקת שליפה אנכית של עוגנים- כל עוגן יח' 3 נוסף מעל בדיקת שליפה אופקית של עוגנים כולל ציוד עוגנים 3 המעבדה עד בדיקת שליפה אופקית של עוגנים- כל עוגן יח' 3 נוסף מעל

לפי הצעת מחיר

יום עבודה

22-70-004

לפי הצעת מחיר

יחידה

22-70-005

לא כולל ציוד דריכה, עד ש"ע 9

יום עבודה 3,536

22-70-006

לפי הצעת מחיר

יום עבודה

22-70-007

לא כולל ציוד דריכה, עד ש"ע 9

יום עבודה 3,536

22-70-008

3,400

בדיקה

22-70-009

1,000

בדיקה

22-70-010

3,600

בדיקה

22-70-011

1,200

בדיקה

22-70-012

בדיקות קרקע שונות 22-75

לא כולל קידוח ופיקוח

915

MENARD בדיקת פרסיומטר בקרקע בשיטת בדיקה

22-75-001

לא כולל קידוח ופיקוח

1,331

בדיקה

בדיקת פרסיומטר בסלע

22-75-002

מחיר מינימאלי ליציאה לבדיקת פרסיומטר יום עבודה 3,016

22-75-003

STB PART 3

נק' 20 עד

יום עבודה 4,576

LDW בדיקת פלטה גרמנית

22-75-004

German Technical Specification for Soil and Rock in Road Construction TP BF - StB Part B 8.3

נק' 20 כל נק' נוספת מעל באותה יציאה

- כל נק' נוספת LDW בדיקת פלטה גרמנית נק' באותה יציאה 20 מעל

208

יחידה

22-75-005

קביעת מודול השתית בעזרת מכשיר GEOGAUGE

שעות 9 יום עבודה עד

יום עבודה 7,550

22-75-006

German Technical Specification for Soil and Rock in Road Construction TP BF - StB Part B 8.3 FWD - Falling Weight Deflectometer - ASTM D 4694 / ASTM D 4695 FWD - Falling Weight Deflectometer - ASTM D 4694 / ASTM D 4695 FWD - Falling Weight Deflectometer - ASTM D 4694 / ASTM D 4695

לעבודות עפר, מצע ואגו"ם FWD בדיקות נקודות 100 ס"מ - עד 45 פלטה

קומפלט 6,032

22-75-007

לעבודות עפר, מצע ואגו"ם FWD בדיקות 100 ס"מ - לכל נקודה מעל 45 פלטה נקודות

60

יחידה

22-75-008

לאספלט, רמת העמסה של FWD בדיקות נקודות 100 ס"מ - עד 30 טון בפלטה 7.5

קומפלט 7,488

22-75-009

לאספלט, רמת העמסה של FWD בדיקות ס"מ - לכל נקודה מעל 30 טון בפלטה 7.5 נקודות 100

75

יחידה

22-75-010

14

12.01-03 טופס מספר

סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ

תקן

הערות

מחיר

מידה יח'

תאור מוצר

מק"ט

לאספלט, רמת FWD בדיקות ס"מ - 30 טון בפלטה 7.5 העמסה של נקודות, תשלום עבור עבודת 100 עד לילה לאספלט, רמת FWD בדיקות ס"מ 30 טון בפלטה 7.5 העמסה של נקודות עבור 100 - לכל נקודה מעל עבודת לילה - ניסיון העמסה על פלטה PLT בדיקת עגולה. לא כולל אספקת עומס נגדי ק"מ לנתיב 4 בדיקת גליות עד (עבודת יום) ק"מ ראשונים 4 בדיקת גליות מעל לנתיב (עבודת יום) ק"מ לנתיב 4 בדיקת גליות עד (עבודת לילה) ק"מ לנתיב 4 בדיקת גליות, מעל (עבודת לילה) בדיקת התנגדות להחלקה באמצעות - בדיקה 2279 מטוטלת בריטית לת"י נק' 12 באתר - יציאה עד בדיקת התנגדות להחלקה באמצעות - בדיקה 2279 מטוטלת בריטית לת"י באתר - כל נק' נוספת באותה יציאה נק' 12 מעל בדיקת התנגדות להחלקה באמצעות - בדיקה 2279 מטוטלת בריטית לת"י אריחים 8 במעבדה - עד יציאה לצורך נטילת דוגמאות אריחי ריצוף לבדיקת התנגדות להחלקה במעבדה מדידות התנגדות להחלקה בנסיעה של קטעים במספר מהירויות נסיעה - ק"מ 26 עד מדידות התנגדות להחלקה בנסיעה 26 של קטעים - כל ק"מ נוסף מעל ק"מ בדיקת התנגדות להחלקה 22-80 בדיקת יניקה בשיטת נייר פילטר גליות 22-76

FWD - Falling Weight Deflectometer - ASTM D 4694 / ASTM D 4695 FWD - Falling Weight Deflectometer - ASTM D 4694 / ASTM D 4695

9,152

קומפלט

22-75-011

92

יחידה

22-75-012

לפי הצעת מחיר

יום עבודה

22-75-013

לפי הצעת מחיר

בדיקה

22-75-014

עבודות יום

5,850

בדיקה

22-76-001

עבודות יום

795

בדיקה

22-76-002

עבודות לילה

8,795

בדיקה

22-76-003

עבודות לילה

1,200

בדיקה

22-76-004

2279 ת"י

נק' 12 יציאה עד

4,316

קומפלט

22-80-001

כל נק' נוספת באותה יציאה נק' 12 מעל

2279 ת"י

234

יחידה

22-80-002

2279 ת"י

לא כולל נטילת דוגמאות

2,756

בדיקה

22-80-003

2279 ת"י

468

יחידה

22-80-004

ASTM E 2340 , ASTM E 1845 , ISO 13473-1

מדד התנגדות להחלקה כולל עומק מרקם ועיבוד הנתונים

13,312

קומפלט

22-80-005

מדד התנגדות להחלקה כולל עומק מרקם ועיבוד הנתונים

ASTM E 2340 ASTM E 1845, ISO 13473-1

437

יחידה

22-80-006

15

12.01-03 טופס מספר

סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ

תקן

הערות

מחיר

מידה יח'

תאור מוצר

מק"ט

מדידות התנגדות להחלקה מיוחדות מ"מ 1 בנסיעה בעובי קרום מים של ק"מ 26 (מסלולי תעופה) - עד מדידות התנגדות להחלקה מיוחדות מ"מ 1 בנסיעה בעובי קרום מים של (מסלולי תעופה) - כל ק"מ נוסף מעל ק"מ 26

ASTM E 2340 ASTM E 1845, ISO 13473-1

מדד התנגדות להחלקה כולל עומק מרקם ועיבוד הנתונים

15,184

קומפלט

22-80-007

ASTM E 2340 ASTM E 1845, ISO 13473-1

מדד התנגדות להחלקה כולל עומק מרקם ועיבוד הנתונים

22-80-008

499

יחידה

CPT 22-85

כולל פענוח ודיווח התוצאות

יום עבודה 3,973

CPT פיקוח על בדיקות

22-85-001

22-85-002 החדרה סטטית של קונוס באמצעות CPT מכשיר

לפי הצעת מחיר

מ"א

החדרה סטטית של קונוס באמצעות כולל מדידת לחץ מי CPT מכשיר נקבובים

לפי הצעת מחיר

מ"א

22-85-003

שעת עבודה

22-85-004 בדיקת התפזרות לחץ מי נקבובים (Dissipation test)

לפי הצעת מחיר

ביצוע בדיקת CPT באמצעות מכונת קידוח

לפי הצעת מחיר

יום עבודה

22-85-005

לפי הצעת מחיר

קומפלט

CPT התארגנות לביצוע בדיקות

22-85-006

DPA 22-90

לפי הצעת מחיר

מטר

DPSH ביצוע בדיקת

22-90-001

כולל פענוח ודיווח התוצאות

יום עבודה 3,973

DPA פיקוח על בדיקת

22-90-002

16

12.01-03 טופס מספר

סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ

תקן

הערות

מחיר

מידה יח'

תאור מוצר

מק"ט

ביטומן 25 פרק

בדיקות ביטומן 25-10

ASTM D 5 לפי

302

יחידה

חדירות

25-10-001

ASTM D 36 לפי

302

יחידה

נקודת התרככות

25-10-002

ASTM D 113 לפי

339

יחידה

רקיעות

25-10-003

ASTM D 1754 לפי

288

יחידה

קרום דק בתנור תקני

25-10-004

ASTM D 1865 לפי

2,677

יחידה

שחזור תכונות ביטומן

25-10-005

ישן 1 חלק 161 לפי ת"י

1,591

יחידה

תכונת ביטומן טרי במעבדה

25-10-006

3,844

יחידה

משוחזר + תכונת ביטומן טרי

25-10-007

577

יחידה

שארית זיקוק של אמולסיה

25-10-008

301

יחידה

תכולת מים בביטומן ובאמולסיה

25-10-009

ASTM-D- 2171 לפי

610

יחידה

600C צמיגות ביטומן דינמית

25-10-010

ASTM-D- 2170 לפי

610

יחידה

1300C צמיגות ביטומן קינמטית

25-10-011

ASTM D 244 לפי

865

יחידה

סייבולט - פיורל

25-10-012

ASTM D 92 לפי

536

יחידה

נקודת הבזקה

25-10-013

ASTM D 2007 לפי

4,228

קומפלט

הרכב כימי של שארית הזיקוק

25-10-014

ASTM D 2024 לפי

577

קומפלט

התמוססות בתלת כלורן - אתינל

25-10-015

, 1 חלק 161 התאמה לת"י ASTM D 7175 , ASTM D 92, ASTM D 2872

3,890

SHARP קשרן ביטומני מדורג כולל דרישות מע"צ בשיטת קומפלט

25-10-016

יום עבודה

עבודת יום

1,196

בדיקת כמות הציפוי באמולסיה ביטומנית (עבודת יום)

25-10-017

בדיקת כמות הציפוי באמולסיה ביטומנית (עבודת לילה) יום עבודה

25-10-018

עבודת לילה

1,794

17

12.01-03 טופס מספר

סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ

יח' מידה

הערות

מחיר

תאור מוצר

מק"ט

אספלט 30 פרק

בדיקות אספלט/תכונות אספלט 30-10

גלילים - עבודת יום 6 עד

1,560

ליבות אספלט - עבודת יום 6 קידוח ליבות אספלט - יציאה עד יציאה

30-10-001

ליבות באותה יציאה 6 קידוח ליבת אספלט נוספת - מעל - עבודת יום ליבות אספלט - עבודת לילה 6 קידוח ליבות אספלט - יציאה עד יציאה ליבות באותה יציאה 6 קידוח ליבת אספלט נוספת - מעל - עבודת לילה יחידה יחידה

30-10-002

גלילים - עבודת יום 6 מעל

265

גלילים - עבודת לילה 6 עד

2,330

30-10-003

גלילים - עבודת לילה 6 מעל

350

30-10-004

לא כולל נטילה / קידוח

196

יחידה

30-10-005 בדיקת צפיפות ועובי של ליבת אספלט

לא כולל נטילה / קידוח

88

יחידה

30-10-006 עובי ליבת אספלט

לא כולל נטילה / קידוח

108

יחידה

30-10-007 בדיקת צפיפות עבור שכבת אספלט ראשונה

30-10-008 בדיקת צפיפות כל שכבת אספלט נוספת באותה הליבה 30-10-009 נטילת מדגם אספלט טרי מהפינישר באתר הסלילה ובדיקת תערובת אספלטית (עבודת יום)

לא כולל נטילה / קידוח

108

יחידה

בדיקה כוללת נטילה באתר, צפיפות, תכולת ביטומן, יציבות, נזילות וחוזק משתייר בדיקה כוללת נטילה באתר, צפיפות, תכולת ביטומן, יציבות, נזילות וחוזק משתייר

2,040

בדיקה

30-10-010 נטילת מדגם אספלט טרי מהפינישר באתר

2,995

בדיקה

הסלילה ובדיקת תערובת אספלטית (עבודת לילה)

לא כולל נטילה

811

30-10-011 קביעת תכולת ביטומן (מיצוי חם) מדוגמא שהובאה למעבדה יחידה 30-10-012 קביעת תכולת ביטומן (מיצוי קר) מדוגמא שהובאה למעבדה 30-10-013 בדיקת בקיעה של ליבת אספלט שהובא למעבדה (לא כולל בדיקת צפיפות ועובי) 30-10-014 בדיקת בקיעה וצפיפות של ליבת אספלט שהובא למעבדה יחידה יחידה יחידה

לא כולל נטילה

603

לא כולל נטילה

213

לא כולל נטילה

312

לא כולל נטילה

915

בדיקה

30-10-015 תכולת מים בתערובות אספלט במיצוי חם

30-10-016 בדיקת יציבות של ליבת אספלט שהובא למעבדה (לא כולל בדיקת צפיפות ועובי) 30-10-017 בדיקת יציבות וצפיפות של ליבת אספלט שהובא למעבדה יחידה יחידה

לא כולל נטילה

213

לא כולל נטילה

312

תכולות ביטומן. הבדיקה כוללת: הכנת מדגמים, 5 עבור הידוק, צפיפות, יציבות ונזילות, צפיפות מקסימלית תיאורתית, תכולת אבק, פחיסות אריכות, שיעור שחיקה לוס אנג'לס, דרוג תאים, תכולת בולי חרסית, שווה ערך חול וגבולות הסומך

5,663

קומפלט

30-10-018 תכנון תערובת אספלט בשיטת מרשל

שעות עבודה 6 עד

2,184

יציאה

30-10-019 בדיקת מישוריות אספלט / מצע

לכל שעה נוספת- לכל שעה נוספת

364

שעה

30-10-020 בדיקת מישוריות אספלט / מצע - לכל שעה נוספת 30-10-021 בקרה במפעל אספלט - בדיקת תערובת אספלטית חמה - עבודת יום 30-10-022 בקרה במפעל אספלט - בדיקת תערובת אספלטית חמה - עבודת לילה

שעות 8 יום עבודה עד

יום עבודה 2,746

שעות 8 יום עבודה עד

יום עבודה 4,118

בכפוף למחירי הבדיקות

400

שעה

30-10-023 תוספת לעבודות לילה

18

12.01-03 טופס מספר

סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ

הערות

מחיר

מידה יח'

תאור מוצר

מק"ט

יציאת בודק לאתר לבדיקת טמפרטורה של תערובת אספלטית בזמן פיזור – עבודת יום יציאת בודק לאתר לבדיקת טמפרטורה של תערובת אספלטית בזמן פיזור – עבודת לילה

שעות 8 יום עבודה עד

1,248

יציאה

30-10-024

שעות 8 יום עבודה עד

1,872

יציאה

30-10-025

כלונסאות 35 פרק

בדיקות כלונסאות 35-10

שעות 9 יום עבודה

יום עבודה 2,548

פיקוח ומעקב על קדיחת כלונסאות ויציקתם בדיקות בשיטה הסונית 35-20 כלונסאות ליציאה 40 בדיקות סוניות עד

35-10-001

באחריות המזמין הכנת ראשי הכלונס לבדיקה

3,350

יציאה

35-20-001

כלונסאות 40 לכל כלונס מעבר ל-

83

כלונס

כלונסאות 40 בדיקה סוניות מעבר ל-

35-20-002

בדיקות בשיטה האולטראסונית 35-30

מ"א ביציאה 150 מינימום מ"א ביציאה 150 מינימום מ"א ביציאה 100 מינימום מ"א ביציאה 100 מינימום מ"א ביציאה 100 מינימום

3,350

צינורותבדיקה 2 בדיקותכלונסאותבשיטההאולטראסוניותלכלונסבעל יציאה

35-30-001

23 40 73 81

מ"א מ"א מ"א מ"א

35-30-002 בדיקות אולטראסוניות -מ"א זוג צינורות בדיקה

צינורות בדיקה 3 בדיקות אולטראסוניות לכלונס עם צינורות בדיקה 4 בדיקות אולטראסוניות לכלונס עם צינורות בדיקה 5 בדיקות אולטראסוניות לכלונס עם יותר מ-

35-30-003 35-30-004 35-30-005

3,000

ביקור

35-30-006 סוניות /אולטראסוניות ביקור ללא בדיקה

אל הרס 36 פרק

בדיקות בשיטת פטיש שמידט 36-10 1 בדיקת פטיש שמידט לאלמנט אלמנטים 2 בדיקת פטיש שמידט ל- אלמנטים 3 בדיקת פטיש שמידט ל- אלמנטים 4 בדיקת פטיש שמידט ל- אלמנטים 5 בדיקת פטיש שמידט ל- אלמנטים 7 עד 5 בדיקת פטיש שמידט ל- בדיקת פטיש שמידט - שעות עבודה

1,924 2,340 2,964 3,588 4,420 5,460

יחידה יחידה יחידה יחידה יחידה יחידה

36-10-001 36-10-002 36-10-003 36-10-004 36-10-005 36-10-006 36-10-007 36-10-008

לא כולל נסיעה לאתר

915 364

שעה

יציאה

יציאה לאתר

בדיקות לא הורסות 36-20 בדיקות רדיוגרמה (ריתוכים)

לפי הצעת מחיר

קומפלט

36-20-001

לפי הצעת מחיר

קומפלט

בדיקת בעזרת צילומי וידאו

36-20-002

לפי הצעת מחיר

קומפלט

בדיקת חלקיקים מגנטיים

36-20-003

לפי הצעת מחיר

קומפלט

36-20-004 בדיקת נוזל חודר

לפי הצעת מחיר

קומפלט

36-20-005 בדיקה אולטרסונית

לפי הצעת מחיר

קומפלט

36-20-006 בדיקה ויזואלית

19

12.01-03 טופס מספר

סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ

תקן

הערות

מחיר

מידה יח'

תאור מוצר

מק"ט

גז ראדון 37 פרק

בדיקת גז ראדון קצר/ארוך טווח 37-10

ק"מ מהמעבדה 20 ברדיוס עד מפרט המשרד לאיכות הסביבה ק"מ מהמעבדה 20 ברדיוס עד מפרט המשרד לאיכות הסביבה ק"מ מהמעבדה 20 ברדיוס עד מפרט המשרד לאיכות הסביבה ק"מ מהמעבדה 20 ברדיוס עד מפרט המשרד לאיכות הסביבה

2,028

בדיקה

גלאים 2 בדיקת גז ראדון קצר/ארוך טווח עד

37-10-001

541

בדיקה

בדיקת גז ראדון קצר/ארוך טווח - לכל גלאי נוסף

37-10-002

בדיקת גז בקרקע 37-20

8,320

בדיקה

מדגמים 3 בדיקת גז ראדון בקרקע - עד

37-20-001

2,080

מדגם

בדיקת גז ראדון בקרקע - לכל מדגם נוסף

37-20-002

קרינה 38 פרק

בדיקת קרינה במוצרי בניה 38-10 מדגמים 3 בדיקת קרינה לבלוקים - עד בדיקת קרינה לבלוקים - לכל מדגם נוסף בדיקת קרינה בלתי מייננת 38-20

5098 לפי ת"י

ק"מ מהמעבדה 20 ברדיוס עד

8,320

בדיקה

38-10-001

5098 לפי ת"י

ק"מ מהמעבדה 20 ברדיוס עד

2,080

מדגם

38-10-002

מפרט המשרד לאיכות הסביבה

בדיקות קרינה מרשת החשמל - אנטנות , עמודים, ארונות וכו'

ק"מ מהמעבדה 20 ברדיוס עד

3,120

בדיקה

38-20-001

מערכות הבניין 40 פרק

בדיקת מתקני תברואה (שרברבות) 40-10

1205 לפי ת"י

995

בדיקה

בדיקת שרברבות לבית פרטי למבנה בודד

40-10-001

1205 לפי ת"י

4,975

קומפלט

ביקורים 5 בדיקת שרברבות לבית פרטי למבנה בודד - עד

40-10-002

1205 לפי ת"י

1,120

בדיקה

בדיקת שרברבות לבנין משותף, מסחרי, ציבורי, תעשייתי

40-10-003

1205 לפי ת"י

5,450

בדיקה

יח"ד בבניה רוויה 1-10 בדיקת שרברבות ל-

40-10-004

1205 לפי ת"י

יחידת דיור 565

יח"ד 64 עד 13 בדיקת שרברבות באתר לכל יחידה מ-

40-10-005

1205 לפי ת"י

יחידת דיור 510

יח"ד 64 בדיקת שרברבות לכל יחידה מעבר ל-

40-10-006

1205 לפי ת"י

745

בדיקה

בדיקה שרברבות חוזרת לסילוק ליקויים למתקני תברואה

40-10-007

1205 לפי ת"י

1,120

בדיקה

בדיקת צנרת לכיבוי אש (עמדות כיבוי אש) בדיקות מערכת סולארית 40-15

40-10-008

579 ת"י 4,5,6 חלקים 579 ת"י 4,5,6 חלקים

926

בדיקה

בדיקת התקנה מערכת סולארית לבית פרטי

40-15-001

1,820

בדיקה

בדיקת התקנה מערכת סולארית לבנין משותף

40-15-002

שעות עבודה 2 עד

785

בדיקה

בדיקה חוזרת למערכת סולארית לבית פרטי

40-15-003

שעות עבודה 2 עד

1,508

בדיקה

בדיקה חוזרת למערכת סולארית לבנין משותף

40-15-004

20

12.01-03 טופס מספר

סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ

יח' מידה

תקן

הערות

מחיר

תאור מוצר

מק"ט

חלקים 579 ת"י 158 ות"י 4,5,6 1,2,3 חלקים

40-15-005 בדיקת התקנת מערכת סולארית ומערכת גז בבית פרטי בביקור משותף בדיקת זיהוי מוצרי חשמל 40-20 40-20-001 בדיקת זיהוי מוצרי חשמל באתר - התקנה סמויה

בדיקה 1,550

יח"ד בבניין 25 הינו עבור עד בניין אחד - עד

בדיקה 2,070

יח"ד בבניין 25 הינו עבור עד בניין אחד - עד

בדיקה 2,070

40-20-002 בדיקת זיהוי מוצרי חשמל באתר - התקנה גלויה

שעות עבודה 2 עד

בדיקה 1,030

40-20-003 בדיקה חוזרת מוצרי חשמל בתאר

יח' 25 כל יחידה מעל

68

יחידה

40-20-004 בדיקת זיהוי מוצרי חשמל באתר

בדיקות מערכות גז 40-25

158 ת"י 1,2,3 חלקים 158 ת"י 1,2,3 חלקים

בדיקה 1,144

40-25-001 בדיקת התקנה מערכות גז לבית פרטי

בדיקה 1,758

40-25-002 בדיקת התקנה מערכות גז לבנין משותף

שעות עבודה 2 עד

40-25-003 בדיקה חוזרת מערכת גז לסילוק ליקויים לבניין משותף בדיקה 1,404

שעות עבודה 2 עד

40-25-004 בדיקה חוזרת מערכת גז לסילוק ליקויים לבית פרטי בדיקה 957

בדיקות נגרות 40-30 40-30-001 בדיקת מלבני עץ לדלתות

יח"ד 40 בדיקה עד

בדיקה 2,340

יח"ד 40 בדיקה עד

בדיקה 1,872

40-30-002 בדיקה חוזרת למלבני עץ לדלתות

364

יחידה

40-30-003 כל מלבן עץ נוסף לדלתות

בדיקות מתקן אנטנה 40-35 40-35-001 בדיקת מתקן אנטנה לקליטה משותפת

799 לפי ת"י

יח' 10 עד

בדיקה 1,612

799 לפי ת"י

יח' 10 כל יחידה מעל

68

יחידה

40-35-002 בד מתקן אנטנה לקליטה משותפת

799 לפי ת"י

שעות עבודה 2 עד

בדיקה 1,300

40-35-003 בדיקת חוזרת מתקן אנטנה לקליטה משותפת

בדיקות אטימות גגות שטוחים ומרפסות 40-40

1 חלק 1476 לפי ת"י

שעות 72 בדיקה עד

בדיקה 2,288

40-40-001 בדיקת הצפת גגות

1 חלק 1476 לפי ת"י

שעות 72 בדיקה עד

בדיקה 2,288

40-40-002 בדיקת הצפת מרפסות

1 חלק 1476 לפי ת"י

שעות 72 בדיקה עד

בדיקה 2,288

40-40-003 בדיקה חוזרת להצפת גג או מרפסת

בדיקה 2,288

40-40-004 בדיקת אטימות רצפה של חדרים רטובים

בדיקות אטימות קירות וחלונות 40-45

2 חלק 1476 לפי ת"י

בדיקה 1,508

אלמנטים, שעתיים 2 המטרת חלונות עד

40-45-001

2 חלק 1476 לפי ת"י

בדיקה 5,460

שעות 24 אלמנטים, 2 המטרת חלונות עד

40-45-002

2 חלק 1476 לפי ת"י

בדיקה 1,820

שעות 6 אלמנטים, 2 המטרת קירות עד

40-45-003

21

12.01-03 טופס מספר

סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ

Made with FlippingBook Digital Publishing Software