מבצע SUZUKI לעמיתי קרנות

כניסה והתנעה ללא מפתח

חישוקי סגסוגת אינץ 17

מערכות בטיחות מקוריות ומתקדמות

התראה על תנועה חוצה מאחור

התראה על עצם בשטח מת

התראה ותיקון סטייה אקטיבי

בקרת שיוט אדפטיבית

בלימה אוטונומית

מחיר ללעמיתי קרנות השוטרים לאחר הנחה

הנחה מיוחדת לעמיתי קרנות השוטרים (כולל מע"מ)

מחיר מחירון כולל אגרת רישוי (כולל מע"מ)

הטובות נוספות

דגם

₪ 151,913 ₪ 158,256

מולטימדיה

₪ 5,000 ₪ 7,000 ₪ 7,000

₪ 156,913 ₪ 165,256 ₪ 177,256

GLX 2x4 ליטר 1.4 ' ויטארה אוטו GLXV 2x4 ליטר טורבו 1.4 ' ויטארה אוטו GLXV 4x4 ליטר טורבו 1.4 ' ויטארה אוטו

₪ 170,256 *אפשרויות החיבור של המכשירים הסלולריים למערכת המולטימדיה אינן באחריות יבואן הרכב או יצרן הרכב אלא תלויות במכשירים הסלולריים ובאפליקציות הזמינות בהם. לכן מוצע לבדוק מראש את אפשרויות החיבור של המכשירים הסלולריים למערכת המולטימדיה.

צריכת דלק ממוצעת ק"מ* 100 - בליטרים ל

דגם

דרגת זיהום אוויר

10 דרגה 8 דרגה 8 דרגה

6.2 5.8 5.8

משולב משולב משולב

GLXV 4X4 ' ל 1.4 ' ויטארה טורבו אוטו GLXV 2X4 ' ל 1.4 ' ויטארה טורבו אוטו GLX 2X4 ' ל 1.4 ' ויטארה טורבו אוטו

נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. * 2009 **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט WLTP על פי שיטת (EU) 2017/1151 תקן

9

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker