מבצע SUZUKI לעמיתי קרנות

כניסה והתנעה ללא מפתח

חישוקי סגסוגת אינץ 16

מערכות בטיחות מקוריות ומתקדמות

שליטה באורות גבוהים

התראה על תנועה חוצה מאחור

התראה על עצם בשטח מת

התראה ותיקון סטיה אקטיבי

בקרת שיוט אדפטיבית

בלימה אוטונומית

מחיר ללעמיתי קרנות השוטרים לאחר הנחה

הנחה מיוחדת לעמיתי קרנות ה שוטרים (כולל מע"מ)

מחיר מחירון כולל אגרת רישוי (כולל מע"מ)

דגם

סוויפט אוטו' ₪ 119,609 *אפשרויות החיבור של המכשירים הסלולריים למערכת המולטימדיה אינן באחריות יבואן הרכב או יצרן הרכב אלא תלויות במכשירים הסלולריים ובאפליקציות הזמינות בהם. לכן מוצע לבדוק מראש את אפשרויות החיבור של המכשירים הסלולריים למערכת המולטימדיה. ₪ 124,609 ₪ 5,000

ק"מ* 100 - צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל דרגת זיהום אוויר

דגם

5.4

משולב

סוויפט אוטו׳

4 דרגה

נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. * 2009 **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט WLTP על פי שיטת (EU) 2017/1151 תקן

7

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker