מבצע SUZUKI לעמיתי קרנות

כניסה והתנעה ללא מפתח

חישוקי סגסוגת אינץ 16

מולטימדיה בשפה *עברית ומצלמת רוורס

מערכות בטיחות מקוריות ומתקדמות

כוכבי בטיחות 5 באירו נקאפ

התראה על עייפות נהג

בלימה אוטונומית

כריות אוויר 6

שמירת מרחק

מחיר ללעמיתי קרנות השוטרים לאחר הנחה ₪ 112,609

הנחה מיוחדת לעמיתי קרנות השוטרים (כולל מע"מ)

מחיר מחירון כולל אגרת רישוי (כולל מע"מ)

הטובות נוספות

דגם

מולטימדיה

₪ 4,000

₪ 116,609

איגניס אוטו'

מערכת מולטימדיה מתנה הכוללת

Waze אפליקציית *נדרשת נקודה חמה

פקודות קוליות בעברית

Bluetooth

מצלמה אחורית

מסך מגע

*אפשרויות החיבור של המכשירים הסלולריים למערכת המולטימדיה אינן באחריות יבואן הרכב או יצרן הרכב אלא תלויות במכשירים הסלולריים ובאפליקציות הזמינות בהם. לכן מוצע לבדוק מראש את אפשרויות החיבור של המכשירים הסלולריים למערכת המולטימדיה.

ק"מ* 100 - צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל דרגת זיהום אוויר

דגם

4 דרגה

5.6

משולב

איגניס אוטו׳

נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. * 2009 **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט WLTP על פי שיטת (EU) 2017/1151 תקן

5

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker