מבצע SUZUKI לעמיתי קרנות

נהלי הזמנת רכב רשאים לרכוש מכוניות במסגרת המבצע, מועדון קרנות השוטרים והסוהרים ובני משפחתם מקרבה ראשונה בלבד (אב, אם, אחות, אח, בני זוג נשואים, בן, בת) עם הצגת כרטיס אשראי / הטבות קרנות השוטרים ותעודה מזהה. להזמנת המכונית ולמימוש ההטבה יש להגיע לאולמות התצוגה של סוזוקי. לזכות ״חברת מכשירי תנועה ומכוניות ₪ 2,000 בעת ביצוע ההזמנה, יידרש המזמין בתשלום מקדמה בסך ) בע"מ״ (להלן: "היבואן"). יתרת התשלום תבוצע תוך שבעה ימים לכל המאוחר ממועד פתיחת ההזמנה 2004 ( ימים ממועד 7 או מיום הגעת המכונית לארץ וקליטתה במלאי היבואן. לא השלים המזמין את מלוא התשלום תוך קבלת ההודעה, רשאי היבואן לבטל את הקצאת המכונית למזמין וההזמנה תראה כאילו בוטלה על-ידי המזמין, ללא התראה נוספת. מועדון קרנות השוטרים לא ילווה את תהליך הרכישה והמסירה. האחריות לטיב הרכב, המתנות ואיכות המבצע היא של חברת מכשירי תנועה ומכוניות בע"מ יבואנית ״סוזוקי". תוקף המבצע או עד גמר מלאי המכוניות המוקצב במסגרת מבצע 10.2.2024 ועד תאריך 10.1.2024 המבצע בתוקף מתאריך זה לעמיתי קרנות השוטרים והסוהרים הקודם מביניהם. מחירי המכוניות מבוססים עפ"י מחירון חברת "מכשירי . כל המחירים כוללים מע"מ. המחירים מתייחסים 01/2024 ' ) בע"מ" לדגמי סוזוקי: מס 2004 תנועה ומכוניות ( למלאי המכוניות המוקצב לעמיתי קרנות השוטרים. מחירי המכוניות המופיעים בעלון זה הינם אינפורמטיביים ויקבעו על פי מחירון החברה בהתקף ביום התשלום המלא. המחירים העדכניים למבצע זה יפורסמו באתר . מחירי המבצע הינם לעסקאות רכישה. www.kranot.org.il האינטרנט של של מועדון קרנות השוטרים מועדי אספקה ימי עבודה של שלטונות המכס (לא כולל ימים שישי ושבת), מיום השלמת 14 רכב הנמצא במלאי יסופק תוך מלוא התשלומים הנדרשים וכל הניירת הנדרשת כולל לרישוי הרכב. ביטול הזמנה במקרה של ביטול הזמנה כתוצאה מהודעת המזמין ליבואן, או מאי תשלום מלוא מחיר הרכב במועד שנקבע, . אם חלפו למעלה משבועיים ממועד ביצוע ההזמנה לביטולה יגבו מהמזמין ₪ 100 יגבו מהמזמין דמי ביטול בסך ימי עבודה ממועד ביטול 14 . יתרת הסכום העומדת לזכות המזמין תועבר אליו תוך ₪ 750 דמי ביטול בסך ההזמנה. הטבה על הזמנת 15% בגין הזמנת אביזרים מהתקנה מקומית (אצל היבואן) יזכה עמית קרנות השוטרים להנחה בגובה האבזור. תקנון ) בע"מ״ איננה אחראית להסדר תנאי המימון. אין כפל מבצעים והנחות. 2004 חברת ״מכשירי תנועה ומכוניות ( המפרט הטכני, רמות הגימור והאבזור המחייבים על פי המפרטים באולמות התצוגה. תמונות כלי הרכב בעלון להמחשה בלבד. טל"ח.

3

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker