מבצע SUZUKI לעמיתי קרנות

* 9955 suzuki.co.il

דרגת זיהום אוויר

דרגת זיהום אוויר

צריכת דלק ממוצעת ק״מ* 100- בליטרים ל

צריכת דלק ממוצעת ק״מ* 100- בליטרים ל

דגם

דגם

7 דרגה 7 דרגה 10 דרגה 10 דרגה 14 דרגה

5.7 5.7 6.1 6.1 8.1

משולב משולב משולב משולב משולב

S-CROSS ADAS 2x4 1.4 GLX S-CROSS ADAS 2x4 1.4 GLXV S-CROSS ADAS 4x4 1.4 GLX S-CROSS ADAS 4x4 1.4 GLXV ADAS SLDA GLX ג'ימני חדש אוטומטי

4 דרגה 4 דרגה 10 דרגה 8 דרגה 8 דרגה

5.6 5.4 6.2 5.8 5.8

משולב משולב משולב משולב משולב

איגניס אוטו׳ סוויפט אוטו׳

GLXV 4X4 ' ל 1.4 ' ויטארה טורבו אוטו GLXV 2X4 ' ל 1.4 ' ויטארה טורבו אוטו GLX 2X4 ' ל 1.4 ' ויטארה טורבו אוטו

זיהום מזערי

זיהום מרבי

נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. * 2009 **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט WLTP על פי שיטת (EU) 2017/1151 תקן

17

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker