מבצע SUZUKI לעמיתי קרנות

טל"ח

רמת האבזור הבטיחותי

רמת האבזור הבטיחותי

דגם

קוד דגם SR533H SR533G SR533P SR533L JM125B

דגם

קוד דגם IG7726 SW7726 VT532H VT532M VT532O

3 3 3 3

S-CROSS ADAS 2x4 1.4 GLX S-CROSS ADAS 2x4 1.4 GLXV S-CROSS ADAS 4x4 1.4 GLX S-CROSS ADAS 4x4 1.4 GLXV ADAS SLDA GLX ג'ימני חדש אוטומטי

1

איגניס אוטומטי סוויפט אוטומטי

3 3 3 3

GLX 2X4 ' ל 1.4 ' ויטארה טורבו אוטו GLXV 2X4 ' ל 1.4 ' ויטארה טורבו אוטו GLXV 4x4 ' ל 1.4 ' ויטארה טורבו אוטו

1

רמת בטיחות גבוהה

רמת בטיחות נמוכה

0

1

2

3

4

5

6

7

8

16

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker