מבצע SUZUKI לעמיתי קרנות

ק"מ בשנה 20000

ק"מ בשנה 15000

מקדמה

מחירון

דגם

₪ 1,799

₪ 1,729

₪ 114,990 ₪ 7,900 ₪ 122,990 ₪ 7,900 ₪ 154,990 ₪ 7,900 ₪ 162,990 ₪ 7,900 ₪ 154,990 ₪ 7,900 ₪ 164,990 ₪ 7,900 ₪ 156,990 ₪ 9,900

איגניס

₪ 1,999

₪ 1,929

סוויפט

₪ 2,540

₪ 2,470

GLX ויטרה

₪ 2,600

₪ 2,530

GLXV ויטרה

₪ 2,585

₪ 2,515

GLX 4 * 2 קרוס

₪ 2,645

₪ 2,575

GLXV 4 * 2 קרוס

₪ 2,925

₪ 2,805

גימיני ידני

₪ 3,195

₪ 3,045

₪ 166,990 ₪ 9,900

גימיני אוטו׳

המחירים כוללים מע"מ וצמודים למדד • בכפוף לתנאי עסקת ליסינג לייט ולאישור מחלקת האשראי של חברת הליסינג • בנוסף לעלות החודשית (ועלות חבילת השירות אם יבחר הלקוח להוסיף) יחוייב הלקוח בכל חודש בחלק היחסי של אגרת הרישוי השנתית בהוראת הקבע • כיסוי ביטוחי בכפוף לתשלום השתתפות עצמית • חריגה ממכסת הקילומטרים כרוכה ש"ח לחודש. 490 בתשלום נוסף עבור כל ק״מ חריגה. אפשרות להרחבת ביטוח לנהג צעיר וחדש בתוספת

ים

אפשרויות החיבור של המכשירים הסלולריים למערכת המולטימדיה אינן באחריות יבואן הרכב או יצרן הרכב אלא תלויות במכשירים הסלולריים ובאפליקציות הזמינות בהם. לכן מוצע לבדוק מראש את אפשרויות החיבור של המכשירים הסלולריים למערכת המולטימדיה. 1-700-701-565 : לפרטים נוספים

15

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker