מבצע SUZUKI לעמיתי קרנות

חישוקי סגסוגת אינץ 15

מערכות בטיחות מקוריות ומתקדמות

התראה על סטיה מנתיב

התראה על עייפות נהג

בלימה אוטונומית

שליטה באורות גבוהים

זיהוי תמרורים

מחיר ללעמיתי קרנות השוטרים לאחר הנחה

הנחה מיוחדת לעמיתי קרנות השוטרים (כולל מע"מ)

מחיר מחירון כולל אגרת רישוי (כולל מע"מ)

דגם

₪ 164,256

₪ 5,000

₪ 169,256

ג׳ימני אוטו׳

*אפשרויות החיבור של המכשירים הסלולריים למערכת המולטימדיה אינן באחריות יבואן הרכב או יצרן הרכב אלא תלויות במכשירים הסלולריים ובאפליקציות הזמינות בהם. לכן מוצע לבדוק מראש את אפשרויות החיבור של המכשירים הסלולריים למערכת המולטימדיה.

ק"מ* 100 - צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל דרגת זיהום אוויר

דגם

14 דרגה

8.1

משולב

ADAS SLDA GLX ג'ימני חדש אוטוי

נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. * 2009 **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט WLTP על פי שיטת (EU) 2017/1151 תקן

13

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker