אגודת הסטודנטים והסטודנטיות, אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל אביב

דברים שחשוב לדעת פקולטה

איגוד של מספר חוגים מאותו תחום כללי תחת מסגרת מנהלית- אקדמית. לדוגמא: החוגים לפסיכולוגיה, כלכלה, תקשורת, לימודי עבודה, סוציולוגיה ומדע המדינה שייכים לפקולטה למדעי החברה. פקולטות (אומנות, רוח, חברה, משפטים, ניהול, 9 באוניברסיטת תל אביב ישנן רפואה, מדעים מדויקים, מדעי החיים והנדסה). נוסף על הפקולטות הללו ישנם בתי ספר גדולים ששייכים לפקולטות השונות (חינוך, עבודה סוציאליות ומדעי המוח). חוג תחום לימודים ספציפי בו מתבצעים לימודים לתארים השונים ולמחקרים מתקדמים. לדוגמא: החוג לסוציולוגיה, החוג לפילוסופיה ועוד.. נשיא האוניברסיטה- פרופ' אריאל פורת ראש האוניברסיטה ובעל הסמכות העליונה בה. רקטור האוניברסיטה- פרופ' מרק שטייף האחראי העליון לעניינים אקדמיים ולימודיים בכל הפקולטות. מנכ"ל האוניברסיטה- מר גד פרנק אחראי על הניהול השוטף באוניברסיטה ועל הסגל המנהלי בה, כמו כן אחראי על הקצאת תקציבים. דקאן הפקולטה חבר סגל אקדמי בכיר העומד בראש הפקולטה. ראש חוג חבר סגל אקדמי בכיר העומד בראש החוג. שעה סמסטריאלית (ש"ס) דקות לימוד, ביום ובשעה קבועים 45- 50 שעה סמסטריאלית נערכת במשך במשך הסמסטר. שעות בשבוע במהלך סמסטר יחיד ייחשב כקורס של 4 קורס המתקיים שעות סמסטיראליות. 4

7

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online