אגודת הסטודנטים והסטודנטיות, אוניברסיטת תל-אביב

קישורים ומספרי טלפון חשובים

קישורים ומספרי טלפון חשובים אגודת הסטודנטים והסטודנטיות > לשכת יושבת ראש האגודה ומזכירות האגודה >> Yor@student.co.il | 036407654 סגנית יו"ר האגודה >> Syor@student.co.il | 036407657 מרכז השירות של אגודת הסטודנטים והסטודנטיות >> Kabala2@stdent.co.il | 036407812 , בניין הנדסה | 036407662 , בניין מיטשל מחלקת אקדמיה וזכויות סטודנטיאליות >> Acad@student.co.il | 036407648 מחלקת רווחה ומעונות >>

Revacha1@stdent.co.il | 036407704 מחלקת תרבות, ספורט וקשרי חוץ >> Tarbut1@stdent.co.il | 036405130 מחלקת מעורבות חברתית >> Chevrati@student.co.il | 036407659 מחלקת הסברה ופירסום >> Hasbara1@stdent.co.il | 036407651 יחידת התפעול >> Tiful1@stdent.co.il | 036407656 *8909 | 0747100200 מרכז הספורט > אקסטרא - מרכז הקורסים >

xtra@student.co.il | 036225333 בית הכנסת (מרכז צימבליסטה) > heritage@post.tau.ac.il | 0364058020 אוניברסיטת תל אביב > 036407777 מרכזיית האוניברסיטה >> 036408222 : חירום | 036405555 יחידת ביטחון האוניברסיטה >> 036408097 דקנאט הסטודנטים (נתב) >> שירות לסטודנט בדקנאט >> shoshial@tauex.tau.ac.il | 036408832 אגף רישום ומנהל תלמידים >> im@tau.ac.il | 03640550/ 036408313 מרפאת האוניברסיטה >> geraldineco@clalit.org.il | 08:00 - 18:00 | 036415818 | 036417672

48

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online