אגודת הסטודנטים והסטודנטיות, אוניברסיטת תל-אביב

דקנאט הסטודנטים

דקנאט הסטודנטים מידע וסיוע לסטודנטים הנקראים לשירות מילואים >> . ביטוח לאומי - תגמולי מילואים 1 . כרטיסי צילום 2 . חונכות אקדמית 3 ש"ס 2 . הכרה אקדמית על שירות מילואים תזכה בקרדיט של 4 פטור מכלים שלובים או מקורס בחירה פעם אחת במהלך התואר הראשון בלבד, ובתנאי שלא נתקבל קרדיט בגין פעילות חברתית או השתתפות בנבחרות ספורט. סטודנטים הסובלים מבעיות רפואיות >> סטודנטים הסובלים מבעיות רפואיות חריגות וסטודנטיות בהריון החל מחודש שביעי ועד חודש לאחר הלידה זכאים לתוויות חנייה, בכפוף לקריטריונים. יש לפנות בכתב בצירוף אישורים רפואיים לכתובת הדוא"ל. קבלת קהל >> 036408832 | sherut@tauex.tau.ac.il | 09:00- 13:00 ימים א'-ה', 222 בניין ע"ש אריק מיטשל, חדר מס’

47

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online