אגודת הסטודנטים והסטודנטיות, אוניברסיטת תל-אביב

דקנאט הסטודנטים

דקנאט הסטודנטים דקאנט הסטודנטים הינו גוף אוניברסיטאי, הדואג לרווחת הסטודנטים והסטודנטיות, מעניק סיוע ושרותים המקיפים את עולם הסטודנט/ית במהלך הלימודים ולפניהם. הדקאנט יושב בבניין מיטשל (בו ממוקמת האגודה) ומספק מגוון רחב של שירותים שנועדו לתת מענה לבעיות אישיות, כלכליות וחברתיות. deanstudents.tau.ac.il אתר הדקנאט: סיוע כלכלי > ניתן לבקש סיוע כלכלי למימון שכ"ל באמצעות טופס בקשה המופיע במידע האישי לתלמיד. סטודנטים וסטודנטיות "מן המניין" לתואר ראשון, שני ששילמו בפועל מעל משכר הלימוד זכאים להגיש בקשה. 60% מלגות > הזכאות למלגות נקבעת על פי מספר אמות מידה: מצב כלכלי של הסטודנט/ית ומשפחתם >> היקף עבודה >> מעמד ומצב אקדמי (הישגים לימודיים ותכנית הלימודים) >> רקע קודם של הסטודנט/ית (כמו שירות צבאי/ לאומי ושירות מילואים) >> מלגות הצטיינות מוענקות על פי המלצות של הפקולטות. הלוואות > מיועדות לכלל הסטודנטים והסטודנטיות של האוניברסיטה. גם את סוגי ההלוואות, סכומן וטופס בקשה להלוואה ניתן למצוא במידע האישי לתלמיד. המדור לקידום סטודנטים > , 208 חדר 2 המדור לקידום סטודנטים ממוקם בבניין מיטשל, קומה . אנו יוזמים ומפעילים תכניות תמיכה וליווי לסטודנטים 036409691 וסטודנטיות, הכוללות מתן סיוע בהתמודדות עם קשיים אישיים, לימודיים וחברתיים. התוכניות שלנו >> . תכנית "צועדים יחד" לסטודנטים וסטודנטיות בשנה א' ללימודיהם באוניברסיטה 1 . תכנית "אדמאס" לסטודנטים וסטודנטיות מקהילת יוצאי אתיופיה 2 . תכנית "סאווה" לסטודנטים וסטודנטיות מהחברה הערבית 3 . סיוע לסטודנטים וסטודנטיות עם מגבלה פיסית/ חושית 4 . תכנית 'מלגאי הנשיא' לסטודנטיות וסטודנטים בעלי ניקוד ראויים לקידום 5

45

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online