אגודת הסטודנטים והסטודנטיות, אוניברסיטת תל-אביב

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות

המחלקות שלנו השירות ניתן למשלמי דמי רווחה בלבד- ניתן לתאם פגישה מראש בטלפון .036407654 סנגור הסטודנטים >> ייצוג סטודנטים וסטודנטיות (ללא תשלום) בבית הדין המשמעתי של האוניברסיטה, ע"י סטודנטים וסטודנטיות למשפטים, עם ליווי אישי, מקצועי וצמוד לאורך התהליך כולו. 036407649 | sanegor@student.co.il לתיאום פגישה: מבקר האגודה >> פיקוח ובקרה על פעילות האגודה וחברות הבת שלה על ידי ע"וד. מבקר האגודה משמש גם כנציב פניות הציבור, וניתן לפנות אליו בכל שאלה או תלונה לגבי פעילות האגודה, חברות הבת שלה ועובדיהן. 036407658 | mevaker@student.co.il היחידה הפיננסית > סטודנטים וסטודנטיות יכולים להתייעץ עם מנהלת הכספים של האגודה המעניקה ייעוץ פיננסי לסטודנטים בנושאי מיסוי. בין הנושאים השכיחים איתם מתמודדים הסטודנטים הם תיאומי מס, סיוע בהחזרי מס ועוד. השירות ניתן למשלמי דמי רווחה בלבד. .036407654 ניתן לקבוע פגישה עם רו"ח באמצעות מזכירות האגודה בטלפון

41

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online