אגודת הסטודנטים והסטודנטיות, אוניברסיטת תל-אביב

מגורים

מגורים שקלים! 6,000 - 2,500 בשווי לא קיבלתם זכאות למעונות ומחפשים דירה? >

. TAU HOMIES כנסו לקבוצת הפייסבוק שלנו לחיפוש דירות בנוסף, ניתן להגיש בקשה למלגת סיוע בדיור/ סיוע כלכלי בדקנאט הסטודנטים.

34

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online