אגודת הסטודנטים והסטודנטיות, אוניברסיטת תל-אביב

שכר לימוד

שירותים לחברי אגודה ששילמו דמי רווחה ייעוץ חינם > ייעוץ מס חינם על ידי רואה חשבון וייעוץ משפטי חינם על ידי עורך דין. ייצוג משפטי > ייצוג בבית הדין המשמעתי של האוניברסיטה על ידי סנגור הסטודנטים והסטודנטיות. בחירות האגודה > הזכות לבחור ולהיבחור למוסדות אגודת הסטודנטים והסטודנטיות.

31

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online