אגודת הסטודנטים והסטודנטיות, אוניברסיטת תל-אביב

ספריות

ספריות השאלת ספרים >

ניתן לשאול ספר בדלפק ההשאלה בספרייה. כאשר שואלים ספר מקבלים תאריך ושעה להחזרתו ויש לעמוד בזמנים אלו ולהחזיר את הספר במועד שנקבע. באחריות הסטודנט להתעדכן במועד ההחזרה, כאשר איחור בהחזרת הספר גורר קנסות. ספרים רגילים וספרים "שמורים" > - סוגים על פי אפשרויות ההשאלה: 3 הספרים מתחלקים ל ספרים רגילים: ניתן לשאול למשך זמן רב, בין שבועיים לחודש. > ימים. 3 ספרים שמורים: ניתן לשאול לזמן קצר, לילה עד > ספרים שאינם ניתנים להשאלה כלל. > הארכת השאלה > כאשר מסתיים זמן ההשאלה ויש להחזיר את הספר, ניתן להאריך את זמן ההשאלה (במידה והספר לא הוזמן על ידי מישהו אחר). ההארכה מתבצעת אוטומטית או דרך בקשה, תלוי בסוג הספר ובספרייה ממנה שאלת אותו, ניתן לברר זאת בדלפק ההשאלה. השאלה בין ספרייתית > במקרה והספר הנחוץ לא נמצא בספרייה, ניתן לבקש מהספרייה להביא את הספר מספרייה אוניברסיטאית אחרת בישראל. השימוש במערכת זו עולה כסף (מידע מפורט על התהליך נמצא באתרי הספריות). איתור מאמרים > לכל סטודנט באוניברסיטה יש גישה (גם מהבית) למאגרי המאמרים דרך אתר האוניברסיטה. בנוסף, לכל ספרייה יש מאגר מאמרים סרוקים אליהם ניתנת גישה לאחר חתימה על הסכם שמירת זכויות המופיע עם העלאת המאמר. קישור למאמר סרוק יופיע ברשומה של המאמר בספרייה. מכונת צילום ומדפסות > בכל ספרייה יש מכונת צילום ומדפסות המופעלות באמצעות כרטיס אשראי או כרטיסי צילום, מפרט מחירים במכונות הצילום:

0.15₪ 0.15₪

שחור לבן

-

צילום

A 4 עמוד

חד צדדי שחור לבן

הדפסה

לעמוד 0.13₪

שחור לבן

דו צדדי

23

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online