אגודת הסטודנטים והסטודנטיות, אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל אביב

דרכי הגעה לאוניברסיטה רכב וחניונים

סביב הקמפוס פזורים מגוון חניונים, אגודת הסטודנטים והסטודנטיות פועלת למתן הנחות לסטודנטים ולסטודנטיות בחניונים הממוחשבים של "אחוזת החוף" המקיפים את האוניברסיטה. הנחה. 50 עלות החניה לסטודנט/ית (עם תשלום דמי רווחה) ב- % mytau.tau.ac.il לקבלת ההנחה יש להזין את מספר הרכב שלך בכתובת שעות מרגע הרישום), מערכת "אחוזת החוף" מוגבלת 72 (ההנחה מתעדכנת תוך - מספרי רכב ולא ניתן לרשום מעבר לכך לכל סטודנט/ית. 2 ל ניתן לרכוש מנוי לחניונים דרך אתר האגודה ובמרכז השירות בבניין מיטשל. תווי חניה בקמפוס- ביריד פתיחת השנה של האגודה (בשבוע הראשון של שנת הלימודים), אנו מגרילים מאות תווי חניה חינם לסטודנטים ולסטודנטיות בשטח המקמפוס למשך כל שנת הלימודים. כדאי להגיע ליריד פתיחת שנה ולהרשם להגרלה!

9

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online