STB | INNOVATIVE CONSTRUCTION, 2023

מערכות ואביזרים לחיפוי יבש

פועלת STB מספקת אביזרים ומערכות תשתית קונסטרוקטיביות ותקניות לתחום החיפוי בתלייה יבשה. STB חברת שנה והינה בעלת שם 20- - חברה וותיקה ומנוסה הפעילה כבר למעלה מ NordFox בשיתוף פעולה מלא עם חברת והכרה בין-לאומיים בתחום הפיתוח של טכנולוגיות ואביזרים לתלייה יבשה, המספקים רמה גבוהה ובלתי מתפשרת של בטיחות לצד יעילות וחיסכון ניכר בזמני עבודה.

ניתן למצוא אביזרים ומערכות המתאימים NordFox בקטלוג המוצרים של למגוון רחב של חיפויים, כגון: פייבר צמנט UHPC/GRC בטון אדריכלי HPL גרניט פורצלן

קסטות אלומיניום אריחי טרה קוטה בריקים

INNOVATIVE CONSTRUCTION | 6

Made with FlippingBook Annual report maker