STB | INNOVATIVE CONSTRUCTION, 2023

INNOVATIVE CONSTRUCTION

‘ בתחום חיפויי הבניין One StopShop מתמחה במתן פתרון כולל של ‘ חדשנות בבניה STB חברת בשיטת התליה היבשה, באמצעות מגוון של לוחות מתועשים וחדשניים. החברה הינה חלק מקבוצת פרישמן, הנחשבת לאחת הקבוצות המובילות באספקת ציוד כולל שנה בענף. 60- לענף הבניה בישראל ולה ותק של למעלה מ מחסן לוגיסטי הממוקם באזור התעשיה תנובות אשר במרכז הארץ ומתפרש על שטח STB ל- מ”ר. 3,000- של כ במתחם החברה ניתן להתרשם מאולם תצוגה מקצועי, ייחודי ויעודי, אשר מציג מגוון רחב של לוחות ופתרונות בתחום החזיתות והחיפויים.

• ייעוץ ואפיון מוצרים ושיטות יישום, בהתאם לדרישות הלקוח • (, שירותי אדריכלות והנדסה SHOP DRAWING בניית תכניות עבודה וביצוע ) • אספקת לוחות חיפוי איכותיים מתוך מלאי זמין • אספקת תשתיות ואביזרים משלימים לחיפוי יבש מתוך מלאי זמין • אספקת כלי עבודה וציוד ייעודי • השכרת פיגומים ואמצעי הרמה ייעודיים • מתקדם CNC תכנון, חיתוך, עיבוד וייצור - באמצעות ציוד • פיקוח וליווי אישי לאורך כל תהליך ההתקנה ONE STOP SHOP

INNOVATIVE CONSTRUCTION | 2

Made with FlippingBook Annual report maker