STB | INNOVATIVE CONSTRUCTION, 2023

פיקוח

שירותי פיקוח מקצועיים STB כערך מוסף ללקוחותיה, מספקת חברת על התקנות החיפויים, הכוללים את ליווי התהליך - מתחילתו ועד סופו. הפיקוח פועל במקביל לכל עבודות החיפוי והביצוע, על פי מפרטים טכניים מחמירים ודרישות תקינה רלוונטיות. ההליך מתועד לאורך כל הדרך בטכנולוגיה מתקדמת, המאפשרת ליזם ולחברה הקבלנית התנהלות שקטה תוך תחושת ביטחון באיכות הביצוע ובאיכות התוצאה.

השכרת פיגומים ואמצעי הרמה

ללקוחותיה פתרונות הרמה בטיחותיים לצורך ביצוע עבודות STB , מספקת חברת SEALTEAM באמצעות חברת החיפויים, בהתאמה לצרכי הפרויקט: פיגומי אלומיניום, פיגומי זקיפים, פיגומים תלויים ואחרים.

19 | INNOVATIVE CONSTRUCTION

Made with FlippingBook Annual report maker