STB | INNOVATIVE CONSTRUCTION, 2023

סטריפ פייבר צמנט

סטריפ הפייבר צמנט מגיע בתצורה של לוחות צרים וארוכים, המתאפיינים בטקסטורת עץ טבעית. לוחות אלה ניתנים להרכבה הן בשיטה המרועפת באמצעות ברגים סמויים, והן בשיטת החזית המאווררת בשימוש בברגים גלויים. בשל כך, לוחות אלה מאפשרים למתכנן מגוון רב של פתרונות אסתטיים לחיפוי חזית המבנה ובנוסף אף פותחים בפני אדריכלים ומתכננים אפשרויות חדשניות ואיכותיות לחיפוי קירות דקורטיביים, הן בבניה מתקדמת והן בבניה קונבנציונלית. גוונים

HI 2211

HI 2212

HI 2213

TW104

מידות

משקל )מ״ר(

משקל )יח׳(

רוחב מ״מ

אורך מ״מ

עובי מ״מ

ק״ג 12

ק״ג 1.8

50

3,000

8

ק״ג 12

ק״ג 2.7

75

3,000

8

ק״ג 12

ק״ג 7.2

200

3,000

8

www.stboards.com *מידות נוספות ניתן למצוא באתר

15 | INNOVATIVE CONSTRUCTION

Made with FlippingBook Annual report maker