STB | INNOVATIVE CONSTRUCTION, 2023

FRONTEK Porcelain Facade

ספרד הינה בעלת ותק של Greco Gres שנה בייצור קרמיקה ופורצלן. 80- למעלה מ היא מערכת מושלמת Frontek מערכת וייחודית לחיפוי מבנים בלוחות פורצלן משוחל. המערכת, אשר כוללת למעשה ICC חזית מאווררת כפולה, עומדת בתקני ותקנים מחמירים נוספים. הלוחות מגיעים במגוון רחב של צבעים, עיצובים ומידות, ומתאימים למגוון שימושים, ביניהם חיפויי מבנים בחזית מאווררת, חיפוי מתקני ציבור, מבני תעשייה, משרדים, מסחר ועוד.

גוונים וטקסטורות

METAL

TEXTURE

SOFT

NATURE

VOLUME

WOOD

מידות

משקל )מ״ר(

רוחב מ״מ

אורך מ״מ

עובי מ״מ

ק״ג 33

400

800

20

ק״ג 33

1,000

3,000

20

www.stboards.com *גוונים ומידות נוספות ניתן למצוא באתר

13 | INNOVATIVE CONSTRUCTION

Made with FlippingBook Annual report maker