STB | INNOVATIVE CONSTRUCTION, 2023

O¤j٪ ٪ق Abet Laminati

איטליה הינה חברה ABET LAMINATI HPL מובילה בעלת שם עולמי ביצור לוחות שנה. 60- כבר למעלה מ של החברה מתמקדת בלוחות MEG סדרת המיועדים לחיפוי חזיתות בשיטת HPL התליה היבשה ועומדים בתקנים מחמירים. הם בעלי תו ירוק המזכה MEG מוצרי סדרת לבניה ירוקה. 5281 בנקודות לפי תקן הלוחות משמשים בעיקר לחיפויי מבנים בחזית מאווררת, חיפוי מרפסות, חיפויים דקורטיביים, מתקני ציבור ועוד.

גוונים

מידות

משקל )מ״ר(

משקל )יח׳(

רוחב מ״מ

אורך מ״מ

עובי מ״מ

ק״ג 8.7

ק״ג 34.5

1,300

3,050

6

ק״ג 11.6

ק״ג 46

1,300

3,050

8

www.stboards.com *גוונים ומידות נוספות ניתן למצוא באתר

INNOVATIVE CONSTRUCTION | 12

Made with FlippingBook Annual report maker