STB | INNOVATIVE CONSTRUCTION, 2023

SILBONIT

באיטליה, 1961 נוסדה בשנת SILBONIT והינה בעלת מגוון עצום של לוחות פייבר צמנט בסוגי גמר שונים המהווים “ לשוק האירופי Reference Point “ ולשוק הבין-לאומי בתחום החיפוי. מייצרת לוחות פייבר SILBONIT חברת צמנט בעלי תכונות מכאניות מעולות , ובדרגת EN1246 בהתאמה לתקן .( CLASS 5) הקשיחות הגבוהה ביותר החברה מייצרת את הלוחות בטכנולוגיות חדשניות המאפשרות לה לייצר פאנלים בפורמטים רבים, תוך הצלחה בשימור תכונות האיכות של מוצריה לאורך זמן. החברה מוכרת, בין היתר, בזכות גמישות התכנון שלה והיכולת למצוא פתרונות יצירתיים לפרויקטים מעוצבים, תוך שמירה מתמדת על עלויות תואמות תקציב.

גוונים

010

011

030

031

מידות עובי מ״מ

משקל )מ״ר(

משקל )יח׳(

רוחב מ״מ

אורך מ״מ

ק״ג 14.4

ק״ג 45

1,250

2,500

8

www.stboards.com *גוונים ומידות נוספות ניתן למצוא באתר

INNOVATIVE CONSTRUCTION | 10

Made with FlippingBook Annual report maker