שריונית חסם | קטלוג מוצרים

70

50

90

70

50

משקופים לדלתות כניסה 30 70

90

50

70

70

50

90

70

70

50

90

70

30 משקוף בניה אסימטרי מ"מ 70 מ"מ, קנט חיצוני 50 קנט פנימי

30 משקוף בניה אסימטרי סטנדרט מ"מ 50 מ"מ, קנט חיצוני 30 קנט פנימי 50 90

משקוף בניה סימטרי

50 70

70

50 70

90

130/240

90

70

130/240

90

70

50

50

70

70

50

30

30

70

70

50

90

70

130/240

130/240

130/240

130/240

130/240

מראה מבפנים

מראה מבחוץ

130/240

130/240

90

70

130/240

50

70

70

50

90

70

70

50

90

70

משקוף חובק אסימטרי מ"מ 60 מ"מ, קנט חיצוני 40 קנט פנימי

משקוף הלבשה מ"מ 27 עם קנט פנימי 26.5 26.5

מ"מ 50 משקוף הלבשה עם קנט פנימי מ"מ 50 ואפשרות לזוית עם קנט 50 50 50 50

130/240

90

130/240

70

130/240

59

90

50

70

22

50

22

50

70

50

26.5

50

70

50

26.5

40

130/240

130/240

130/240

130/240

סט חיפוי משקוף דקורטיבי למשקוף בניה קיים

משקופי קו אפס

בניה

פינתי

פרופיל חיפוי פנימי מפח צבוע בעובי מ"מ 0.6

זוית חיפוי חיצונית מפח צבוע בעובי מ"מ 1.25

1.25

0.6

1.25

0.6

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker