שריונית חסם | קטלוג מוצרים

760 חלונות

חלונות לדלתות SUPREME

ניתן להזמין כל סורג בגוון הדלת / שחור ניתן להזמין סורג בגוון זהב 7,8,27,29,53-57 בדגמים 760/1550 קיימים גם במידות 53-57 חלונות

2

זגוגית קדמית שקופה

3

זגוגית אחורית גרניט / סבתא / חלבית

WINDOWS

סורג פנימי

7

56

1550/1925 חלונות

SHINE

56

32

26

21

20

19

13

30

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker