צרפתי שמעון | התחדשות עירונית

פינוי בינוי למתחמי תעשייה ומסחר

הקמת מתחם חדשני ורחב היקף של "עירוב שימושים" באזור מסחרי מיושן על ידי שדרוג האזור ומתיחת פנים בצורה משמעותית. בניית מתחם מסחר ותעסוקה חדשים בשילוב עם מבני מגורים התורמים להפחתת מצוקת הדיור ולייצור תנועה קבועה של אנשים במתחמים החדשים.

Made with FlippingBook Online newsletter creator